Tất cả sản phẩm

-50%
Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT056S Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT056S

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT056S

MSP: BL-NLMT056S

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 1.500.000₫

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT056S

Giá cũ: 1.500.000₫

Giá khuyến mại 750.000₫

Thông tin sản phẩm : Model: BL-NLMT056S-380 ( cao 380mm) ( order theo yêu cầu) Tấm pin  3W/5V Phương pháp cài đặt: loại ghế Pin: pin lithium 3.2V/2AH Màu vỏ: đen Chất liệu sản phẩm: nhôm + PC Lớp bảo vệ: IP54 Kích thước...

Xem nhanh
-50%
Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT203 Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT203

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT203

MSP: BL-NLMT203

Giá khuyến mại 960.000₫

Giá cũ: 1.920.000₫

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT203

Giá cũ: 1.920.000₫

Giá khuyến mại 960.000₫

Thông tin sản phẩm : Model: BL-NLMT203 Tấm pin  2W/5V Phương pháp cài đặt: loại ghế Pin: pin lithium 3.2V/2AH Màu vỏ: đen Chất liệu sản phẩm: nhôm + PC Lớp bảo vệ: IP65 Kích thước sản phẩm: H70CM Ứng dụng: Chiếu sáng lối...

Xem nhanh
-50%
Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT202 Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT202

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT202

MSP: BL-NLMT202

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Giá cũ: 2.700.000₫

Đèn nấm Năng lượng mặt trời BL-NLMT202

Giá cũ: 2.700.000₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Thông tin sản phẩm : Model: BL-NLMT202 Tấm pin  4.5W/5V Phương pháp cài đặt: loại ghế Pin: pin lithium 3.2V/8AH Màu vỏ: đen Chất liệu sản phẩm: nhôm + PC Lớp bảo vệ: IP65 Kích thước sản phẩm: 26*12*H75CM Ứng dụng: Chiếu sáng lối...

Xem nhanh
-50%
Trụ đèn Năng lượng mặt trời BL-NLMT201 Trụ đèn Năng lượng mặt trời BL-NLMT201

Trụ đèn Năng lượng mặt trời BL-NLMT201

MSP: BL-NLMT201

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Giá cũ: 2.500.000₫

Trụ đèn Năng lượng mặt trời BL-NLMT201

Giá cũ: 2.500.000₫

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Thông tin sản phẩm : Model: BL-NLMT201 Tấm pin  4.5W/5V Phương pháp cài đặt: loại ghế Pin: pin lithium 3.2V/6.4AH Màu vỏ: đen Chất liệu sản phẩm: nhôm + PC Lớp bảo vệ: IP65 Kích thước sản phẩm: 23*15*H60CM Ứng dụng: Chiếu sáng lối...

Xem nhanh
-47%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3006 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3006

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3006

MSP: GL-NLMT3006

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 7.200.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3006

Giá cũ: 7.200.000₫

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3006 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT3006-3 ( loại 3 bóng) ( tham khảo cột 1 bóng - 2 bóng- 3 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3035 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3035

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3035

MSP: GL-NLMT3035

Giá khuyến mại 4.600.000₫

Giá cũ: 9.200.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3035

Giá cũ: 9.200.000₫

Giá khuyến mại 4.600.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3035 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT3035-2 ( loại 2 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3005 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3005

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3005

MSP: GL-NLMT3005

Giá khuyến mại 5.400.000₫

Giá cũ: 10.800.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3005

Giá cũ: 10.800.000₫

Giá khuyến mại 5.400.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT3005 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT3005-3 ( loại 3 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT004 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT004

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT004

MSP: GL-NLMT004

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Giá cũ: 9.000.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT004

Giá cũ: 9.000.000₫

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT004 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT004-2 ( loại 2 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT059 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT059

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT059

MSP: GL-NLMT059

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Giá cũ: 13.200.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT059

Giá cũ: 13.200.000₫

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT059 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT059-4 ( loại 4 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT077 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT077

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT077

MSP: GL-NLMT077

Giá khuyến mại 6.500.000₫

Giá cũ: 13.000.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT077

Giá cũ: 13.000.000₫

Giá khuyến mại 6.500.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT077 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT077-4 ( loại 4 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-51%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT109 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT109

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT109

MSP: GL-NLMT109

Giá khuyến mại 5.760.000₫

Giá cũ: 11.640.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT109

Giá cũ: 11.640.000₫

Giá khuyến mại 5.760.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT109 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT109-3 ( loại 3 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích thước: 2.5-.3.5M Vật liệu:...

Xem nhanh
-50%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT113 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT113

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT113

MSP: GL-NLMT113

Giá khuyến mại 4.850.000₫

Giá cũ: 9.700.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT113

Giá cũ: 9.700.000₫

Giá khuyến mại 4.850.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT113 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT113-2 ( loại 2 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích...

Xem nhanh
-51%
Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT114 Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT114

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT114

MSP: GL-NLMT114

Giá khuyến mại 5.760.000₫

Giá cũ: 11.640.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT114

Giá cũ: 11.640.000₫

Giá khuyến mại 5.760.000₫

Cột đèn năng lượng mặt trời GL-NLMT114 Thông tin sản phẩm : Model : GL-NLMT114-3 ( cột 3 bóng) ( tham khảo cột 2 bóng - 3 bóng- 4 bóng) Sử dụng  pin 3,2V 6000mAh ( Hoặc bóng led E27) Kích...

Xem nhanh
-30%
Đèn quả cầu D500mm Đèn quả cầu D500mm

Đèn quả cầu D500mm

MSP: BA-MoonD500

Giá khuyến mại 850.000₫

Giá cũ: 1.220.000₫

Đèn quả cầu D500mm

Giá cũ: 1.220.000₫

Giá khuyến mại 850.000₫

Đèn  cầu BA-MoonD500 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MoonD500 Công suất : 5/7/9/11/14/20/30/40/50W Nguồn  điện :  220v - ánh sáng trắng /vàng/ trung tính size: D15cm giá 200K size: D20cm giá 250K size: D25cm giá 320K size: D30cm giá 400K size: D40cm giá...

Xem nhanh
-37%
Đèn trụ cổng cầu D400mm Đèn trụ cổng cầu D400mm

Đèn trụ cổng cầu D400mm

MSP: BA-MoonD400

Giá khuyến mại 580.000₫

Giá cũ: 920.000₫

Đèn trụ cổng cầu D400mm

Giá cũ: 920.000₫

Giá khuyến mại 580.000₫

Đèn  cầu BA-MoonD400 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MoonD400 Công suất : 5/7/9/11/14/20/30/40/50W Nguồn  điện :  220v - ánh sáng trắng /vàng/ trung tính size: D15cm giá 200K size: D20cm giá 250K size: D25cm giá 320K size: D30cm giá 400K size: D40cm giá...

Xem nhanh
-47%
Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD300 Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD300

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD300

MSP: BA-MoonD300

Giá khuyến mại 400.000₫

Giá cũ: 750.000₫

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD300

Giá cũ: 750.000₫

Giá khuyến mại 400.000₫

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD300 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MoonD300 Công suất : 5/7/9/11/14/20/30/40/50W Nguồn  điện :  220v - ánh sáng trắng /vàng/ trung tính size: D15cm giá 200K size: D20cm giá 250K size: D25cm giá 320K size: D30cm giá 400K size:...

Xem nhanh
-27%
Đèn trụ cổng cầu BA-QN3050 Đèn trụ cổng cầu BA-QN3050

Đèn trụ cổng cầu BA-QN3050

MSP: BA-QN3050

Giá khuyến mại 1.850.000₫

Giá cũ: 2.550.000₫

Đèn trụ cổng cầu BA-QN3050

Giá cũ: 2.550.000₫

Giá khuyến mại 1.850.000₫

Đèn trụ cổng cầu cao cấp Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-QN3050 Công suất : E27*9W Nguồn  điện :  220v Kích thước : D28x50mm Chiếu liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc giả đồng,  chao kính  Bảo hành : 1 năm Thương hiệu...

Xem nhanh
-45%
Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD250 Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD250

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD250

MSP: BA-MoonD250

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 580.000₫

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD250

Giá cũ: 580.000₫

Giá khuyến mại 320.000₫

Đèn trụ cổng cầu BA-MoonD250 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MoonD250 Công suất : 5/7/9/11/14/20/30/40/50W Nguồn  điện :  220v - ánh sáng trắng /vàng/ trung tính size: D15cm giá 198K size: D20cm giá 247K size: D25cm giá 319K size: D30cm giá 396K size:...

Xem nhanh
-50%
Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT2455 Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT2455

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT2455

MSP: BA-MT2455

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Giá cũ: 2.700.000₫

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT2455

Giá cũ: 2.700.000₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT2455 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT2455 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 15x45cm giá 935K size: 24x55cm giá 1347K size: 24x80cm giá 1815K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao...

Xem nhanh
-34%
Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT1545 Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT1545

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT1545

MSP: BA-MT1545

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.450.000₫

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT1545

Giá cũ: 1.450.000₫

Giá khuyến mại 950.000₫

Đèn trụ cổng chân sư tử BA-MT1545 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT1545 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 15x45cm giá 950K size: 24x55cm giá 1350K size: 24x80cm giá 1680K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao...

Xem nhanh
-26%
Đèn trụ cổng nhôm BA-MT3463 Đèn trụ cổng nhôm BA-MT3463

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT3463

MSP: BA-MT3463

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Giá cũ: 1.690.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT3463

Giá cũ: 1.690.000₫

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT3463 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT3463 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 19x38cm giá 520K size: 25x48cm giá 750K size: 29x55cm giá 1050K size: 32x63cm giá 1250K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao...

Xem nhanh
-35%
Đèn trụ cổng nhôm BA-MT1938 Đèn trụ cổng nhôm BA-MT1938

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT1938

MSP: BA-MT1938

Giá khuyến mại 520.000₫

Giá cũ: 800.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT1938

Giá cũ: 800.000₫

Giá khuyến mại 520.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT1938 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT1938 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 19x38cm giá 520K size: 25x48cm giá 750K size: 29x55cm giá 1050K size: 32x63cm giá 1250K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao...

Xem nhanh
-25%
Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2855 Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2855

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2855

MSP: BA-MT2855

Giá khuyến mại 1.050.000₫

Giá cũ: 1.400.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2855

Giá cũ: 1.400.000₫

Giá khuyến mại 1.050.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2855 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT2855 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 19x38cm giá 520K size: 25x48cm giá 750K size: 29x55cm giá 1050K size: 32x63cm giá 1250K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao...

Xem nhanh
-44%
Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2448 Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2448

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2448

MSP: BA-MT2448

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 1.350.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2448

Giá cũ: 1.350.000₫

Giá khuyến mại 750.000₫

Đèn trụ cổng nhôm BA-MT2448 Thông số kĩ thuật Mã sản phẩm : BA-MT2448 Công suất : 5/7/9/11/14W Nguồn  điện :  220v size: 19x38cm giá 580K size: 24x48cm giá 810K size: 30x55cm giá 1135K Chất liệu : Kim loại nhôm sơn đen hoặc vàng,  chao kính  Bảo hành :...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay