THANH NHÔM LED

Đèn led thanh nhôm, đèn led thanh nhôm tủ rượu, led thanh nhôm tủ quần áo, thanh nhôm lắp nổi, thanh nhôm âm tủ, thanh nhôm thả trần, led thanh nhôm văn phòng, đèn thanh nhôm trang trí,

Thanh nhôm 509, thanh nhôm 601, thanh nhôm 619, thanh nhôm 5035, thanh nhôm 7676, thanh nhôm 10235, thanh nhôm 3020, thanh nhôm 3010, thanh nhôm 5070

-40%
Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN10235 102*35mm Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN10235 102*35mm

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN10235 102*35mm

MSP: LN10235

Giá khuyến mại 336.000₫

Giá cũ: 560.000₫

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN10235 102*35mm

Giá cũ: 560.000₫

Giá khuyến mại 336.000₫

Thanh nhôm lắp nổi, thả trần  LN10235 Kích thước bao: 102x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 80mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN7676 76*76mm Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN7676 76*76mm

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN7676 76*76mm

MSP: LN7676

Giá khuyến mại 372.000₫

Giá cũ: 620.000₫

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN7676 76*76mm

Giá cũ: 620.000₫

Giá khuyến mại 372.000₫

Thanh nhôm lắp nổi, thả trần  LN7676 Kích thước bao: 76x76mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 55mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5070 50*70mm Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5070 50*70mm

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5070 50*70mm

MSP: LN5070

Giá khuyến mại 336.000₫

Giá cũ: 560.000₫

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5070 50*70mm

Giá cũ: 560.000₫

Giá khuyến mại 336.000₫

Thanh nhôm lắp nổi, thả trần  LN5070 Kích thước bao: 50x70mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 38mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5035 50*35mm Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5035 50*35mm

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5035 50*35mm

MSP: LN5035

Giá khuyến mại 186.000₫

Giá cũ: 310.000₫

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN5035 50*35mm

Giá cũ: 310.000₫

Giá khuyến mại 186.000₫

Thanh nhôm lắp nổi, thả trần  LN5035 Kích thước bao: 50x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 37mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN3535 35*35mm Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN3535 35*35mm

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN3535 35*35mm

MSP: LN3535

Giá khuyến mại 120.000₫

Giá cũ: 200.000₫

Thanh nhôm lắp nổi , thả trần LN3535 35*35mm

Giá cũ: 200.000₫

Giá khuyến mại 120.000₫

Thanh nhôm lắp nổi, thả trần  LN3535 Kích thước bao: 35x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 25mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp âm LA10235 117*35mm Thanh nhôm lắp âm LA10235 117*35mm

Thanh nhôm lắp âm LA10235 117*35mm

MSP: LA10235

Giá khuyến mại 348.000₫

Giá cũ: 580.000₫

Thanh nhôm lắp âm LA10235 117*35mm

Giá cũ: 580.000₫

Giá khuyến mại 348.000₫

Thanh nhôm lắp âm  LA10235 Kích thước bao: 117x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 90mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp âm LA7635 90*35mm Thanh nhôm lắp âm LA7635 90*35mm

Thanh nhôm lắp âm LA7635 90*35mm

MSP: LA7635

Giá khuyến mại 306.000₫

Giá cũ: 510.000₫

Thanh nhôm lắp âm LA7635 90*35mm

Giá cũ: 510.000₫

Giá khuyến mại 306.000₫

Thanh nhôm lắp âm  LA7635 Kích thước bao: 90x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 52mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp âm LA5035 64*35mm Thanh nhôm lắp âm LA5035 64*35mm

Thanh nhôm lắp âm LA5035 64*35mm

MSP: LA5035

Giá khuyến mại 198.000₫

Giá cũ: 330.000₫

Thanh nhôm lắp âm LA5035 64*35mm

Giá cũ: 330.000₫

Giá khuyến mại 198.000₫

Thanh nhôm lắp âm  LA5035 Kích thước bao: 64x35mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 37mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp âm LA619 30*10mm Thanh nhôm lắp âm LA619 30*10mm

Thanh nhôm lắp âm LA619 30*10mm

MSP: LA619

Giá khuyến mại 54.000₫

Giá cũ: 90.000₫

Thanh nhôm lắp âm LA619 30*10mm

Giá cũ: 90.000₫

Giá khuyến mại 54.000₫

Thanh nhôm lắp âm  LA619 Kích thước bao: 30x10mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 18mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp âm LA508 25*7mm Thanh nhôm lắp âm LA508 25*7mm

Thanh nhôm lắp âm LA508 25*7mm

MSP: LA508

Giá khuyến mại 33.600₫

Giá cũ: 56.000₫

Thanh nhôm lắp âm LA508 25*7mm

Giá cũ: 56.000₫

Giá khuyến mại 33.600₫

Thanh nhôm lắp âm  LA508 Kích thước bao: 25x7mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 12mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi LN3020 30*20mm Thanh nhôm lắp nổi LN3020 30*20mm

Thanh nhôm lắp nổi LN3020 30*20mm

MSP: LN3020

Giá khuyến mại 96.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Thanh nhôm lắp nổi LN3020 30*20mm

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 96.000₫

Thanh nhôm lắp nổi  LN3020 Kích thước bao: 30x20mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 27mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi LN3010 30*10mm Thanh nhôm lắp nổi LN3010 30*10mm

Thanh nhôm lắp nổi LN3010 30*10mm

MSP: LN3010

Giá khuyến mại 66.000₫

Giá cũ: 110.000₫

Thanh nhôm lắp nổi LN3010 30*10mm

Giá cũ: 110.000₫

Giá khuyến mại 66.000₫

Thanh nhôm lắp nổi LN3010 Kích thước bao: 30x30mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 27mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp góc LN614 18*18mm Thanh nhôm lắp góc LN614 18*18mm

Thanh nhôm lắp góc LN614 18*18mm

MSP: LN614

Giá khuyến mại 57.600₫

Giá cũ: 96.000₫

Thanh nhôm lắp góc LN614 18*18mm

Giá cũ: 96.000₫

Giá khuyến mại 57.600₫

Thanh nhôm lắp nổi góc LN614 Kích thước bao: 18.4x18.4mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 12mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp góc LN601 16*16mm Thanh nhôm lắp góc LN601 16*16mm

Thanh nhôm lắp góc LN601 16*16mm

MSP: LN601

Giá khuyến mại 36.000₫

Giá cũ: 60.000₫

Thanh nhôm lắp góc LN601 16*16mm

Giá cũ: 60.000₫

Giá khuyến mại 36.000₫

Thanh nhôm lắp nổi góc LN601 Kích thước bao: 16x16mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 10mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi LN510 14*7mm Thanh nhôm lắp nổi LN510 14*7mm

Thanh nhôm lắp nổi LN510 14*7mm

MSP: LN510

Giá khuyến mại 33.600₫

Giá cũ: 56.000₫

Thanh nhôm lắp nổi LN510 14*7mm

Giá cũ: 56.000₫

Giá khuyến mại 33.600₫

Thanh nhôm lắp nổi LN510 Kích thước bao: 13.2x7mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 10mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Thanh nhôm lắp nổi LN509 17*7mm Thanh nhôm lắp nổi LN509 17*7mm

Thanh nhôm lắp nổi LN509 17*7mm

MSP: LN509

Giá khuyến mại 33.600₫

Giá cũ: 56.000₫

Thanh nhôm lắp nổi LN509 17*7mm

Giá cũ: 56.000₫

Giá khuyến mại 33.600₫

Thanh nhôm lắp nổi LN509 Kích thước bao: 17.4x7mm, dài 2-3m Kích thước lắp led : 12mm -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện led thanh nhôm, thanh nhôm trang trí, thanh nhôm lắp tủ, thanh nhôm thả...

Xem nhanh
-40%
Nguồn DC12V 400W Nguồn DC12V 400W

Nguồn DC12V 400W

MSP: LN12-33A

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 300.000₫

Nguồn DC12V 400W

Giá cũ: 300.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Nguồn tổ ong DC12V 240W Công suất 240W Input AC175~240V Output DC12V, 20A ,  -------------------------------------------------------------------------------- Quang Ngọc Lighting chuyên cung cấp phụ kiện đấu nối, Sản xuất và gia công đèn cảnh quan sân vườn ngoài trời chất lượng cao...

Xem nhanh
-40%
Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED2835 14W Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED2835 14W

Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED2835 14W

MSP: LED2835-120-IP68

Giá khuyến mại 144.000₫

Giá cũ: 240.000₫

Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED2835 14W

Giá cũ: 240.000₫

Giá khuyến mại 144.000₫

Led dây chống nước ngoài trời LED2835-120-IP68 Công suất : 14.4W /m , Điện áp DC12V / DC24V Led 2835 - 120 led/ m - bản rộng 10mm  Cấp bảo vệ: IP68  chống nước Màu Vàng / Trắng /...

Xem nhanh
-40%
Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED5050 14W Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED5050 14W

Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED5050 14W

MSP: LED5050-60-IP68

Giá khuyến mại 144.000₫

Giá cũ: 240.000₫

Led dây ngoài trời chống nước IP68 LED5050 14W

Giá cũ: 240.000₫

Giá khuyến mại 144.000₫

Led dây chống nước ngoài trời LED5050-60-IP68 Công suất : 14.4W /m , Điện áp DC12V / DC24V Led 5050 - 60 led/ m - bản rộng 10mm  Cấp bảo vệ: IP68  chống nước Màu Vàng / Trắng / Trung...

Xem nhanh
-40%
Led dán thanh nhôm Ledcob528-10W Led dán thanh nhôm Ledcob528-10W

Led dán thanh nhôm Ledcob528-10W

MSP: LEDCOB528-10W

Giá khuyến mại 45.600₫

Giá cũ: 76.000₫

Led dán thanh nhôm Ledcob528-10W

Giá cũ: 76.000₫

Giá khuyến mại 45.600₫

Led dán thanh nhôm Ledcob528-10W Công suất : 10W /m , Điện áp DC12V / DC24V Led cob - 528 led/ m - bản rộng 10mm - không lộ mắt Led Màu Vàng / Trắng / Trung tính Cuộn dài 5m...

Xem nhanh
-40%
Led dán thanh nhôm Ledcob320-10W Led dán thanh nhôm Ledcob320-10W

Led dán thanh nhôm Ledcob320-10W

MSP: LEDCOB320-10W

Giá khuyến mại 45.600₫

Giá cũ: 76.000₫

Led dán thanh nhôm Ledcob320-10W

Giá cũ: 76.000₫

Giá khuyến mại 45.600₫

Led dán thanh nhôm Ledcob320-10W Công suất : 10W /m , Điện áp DC12V / DC24V Led cob - 320 led/ m - bản rộng 8mm - không lộ mắt Led Màu Vàng / Trắng / Trung tính Cuộn dài 5m...

Xem nhanh
-40%
Led dán thanh nhôm Led2835-120-10W Led dán thanh nhôm Led2835-120-10W

Led dán thanh nhôm Led2835-120-10W

MSP: LED2835-120-10W

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 50.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-120-10W

Giá cũ: 50.000₫

Giá khuyến mại 30.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-120-10W Công suất : 10W /m , Điện áp DC12V Led 2835 - 120 led/ m - bản rộng 8mm Màu Vàng / Trắng / Trung tính Cuộn dài 5m   -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ kiện...

Xem nhanh
-40%
Led dán thanh nhôm Led2835-168-10W Led dán thanh nhôm Led2835-168-10W

Led dán thanh nhôm Led2835-168-10W

MSP: LED2835-168-10W

Giá khuyến mại 54.000₫

Giá cũ: 90.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-168-10W

Giá cũ: 90.000₫

Giá khuyến mại 54.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-168-10W Công suất : 10W /m , Điện áp DC12V Led 2835 - 168 led/ m - bản rộng 10mm Màu Vàng / Trắng / Trung tính Cuộn dài 5m   -------------------------------------------------------------------------------- Bavia Lighting chuyên cung cấp phụ...

Xem nhanh
-40%
Led dán thanh nhôm Led2835-168-20W Led dán thanh nhôm Led2835-168-20W

Led dán thanh nhôm Led2835-168-20W

MSP: LED2835-168-20W

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 100.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-168-20W

Giá cũ: 100.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Led dán thanh nhôm Led2835-168-20W Công suất : 20W /m , Điện áp DC12V Led 2835 - 168 led/ m - bản rộng 10mm Màu Vàng / Trắng / Trung tính: 60k / m Màu Xanh dương, xanh lá,...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0909984006
Chat hỗ trợ
Chat ngay