Đèn Led Quang Ngọc

-48%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT006 Đèn trụ sân vườn ML-SVT006

Đèn trụ sân vườn ML-SVT006

MSP: ML-SVT006

Giá khuyến mại 550.000₫

Giá cũ: 1.060.000₫

-46%
Đèn LED panel 600x600-48W Đèn LED panel 600x600-48W

Đèn LED panel 600x600-48W

MSP: HH6060-48W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 700.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1870 Đèn cột sân vườn BA-SVT1870

Đèn cột sân vườn BA-SVT1870

MSP: BA-SVT1870

Giá khuyến mại 1.650.000₫

Giá cũ: 2.060.000₫

-33%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1868 Đèn cột sân vườn BA-SVT1868

Đèn cột sân vườn BA-SVT1868

MSP: BA-SVT1868

Giá khuyến mại 400.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-44%
Máng đèn led âm trần 600X600 Máng đèn led âm trần 600X600

Máng đèn led âm trần 600X600

MSP: QN-MDAT6060

Giá khuyến mại 195.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238 Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238

Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238

MSP: ML-SVT238

Giá khuyến mại 1.900.000₫

Giá cũ: 2.700.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2 Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2

Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2

MSP: ML-SVT237-A2

Giá khuyến mại 2.300.000₫

Giá cũ: 3.300.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1 Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1

Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1

MSP: ML-SVT236-A1

Giá khuyến mại 2.100.000₫

Giá cũ: 3.000.000₫

Đèn chiếu cây UG817-7W

MSP: UG817-7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn chiếu cây UG816-18W

MSP: UG816-18W

Liên hệ: 0936.332.669
-28%
Đèn sân vườn ML-SVT234 Đèn sân vườn ML-SVT234

Đèn sân vườn ML-SVT234

MSP: ML-SVT234

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 2.000.000₫

-28%
Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230 Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230

Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230

MSP: ML-SVT230

Giá khuyến mại 1.870.000₫

Giá cũ: 2.600.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228 Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228

Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228

MSP: ML-SVT228

Giá khuyến mại 2.450.000₫

Giá cũ: 3.500.000₫

-31%
Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226 Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226

Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226

MSP: ML-SVT226

Giá khuyến mại 1.940.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Đèn cột hắt lối đi sân vườn ML-SVT224 Đèn cột hắt lối đi sân vườn ML-SVT224

Đèn cột hắt lối đi sân vườn ML-SVT224

MSP: ML-SVT224

Giá khuyến mại 1.860.000₫

Giá cũ: 2.660.000₫

-30%
Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220 Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220

Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220

MSP: ML-SVT220

Giá khuyến mại 2.890.000₫

Giá cũ: 4.130.000₫

-30%
Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218 Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218

Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218

MSP: ML-SVT218

Giá khuyến mại 1.690.000₫

Giá cũ: 2.410.000₫

-30%
Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216 Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216

Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216

MSP:  ML-SVT216

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.570.000₫

-30%
Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214 Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214

Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214

MSP: ML-SVT214

Giá khuyến mại 1.760.000₫

Giá cũ: 2.500.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210 Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210

Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210

MSP: ML-SVT210

Giá khuyến mại 1.540.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198 Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198

Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198

MSP: ML-SVT198

Giá khuyến mại 1.790.000₫

Giá cũ: 2.560.000₫

-30%
Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196 Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196

Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196

MSP: ML-SVT196

Giá khuyến mại 1.940.000₫

Giá cũ: 2.780.000₫

-30%
Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192 Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192

Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192

MSP: ML-SVT192

Giá khuyến mại 1.970.000₫

Giá cũ: 2.810.000₫

-30%
Đèn trụ tam giác ML-SVT190 Đèn trụ tam giác ML-SVT190

Đèn trụ tam giác ML-SVT190

MSP: ML-SVT190

Giá khuyến mại 1.960.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT188 Đèn trụ sân vườn ML-SVT188

Đèn trụ sân vườn ML-SVT188

MSP: ML-SVT188

Giá khuyến mại 1.680.000₫

Giá cũ: 2.400.000₫

-20%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT182 Đèn trụ sân vườn ML-SVT182

Đèn trụ sân vườn ML-SVT182

MSP: ML-SVT182

Giá khuyến mại 1.860.000₫

Giá cũ: 2.325.000₫

-20%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT180 Đèn trụ sân vườn ML-SVT180

Đèn trụ sân vườn ML-SVT180

MSP:  ML-SVT180

Giá khuyến mại 2.560.000₫

Giá cũ: 3.200.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn ML-SVT178 Đèn nấm sân vườn ML-SVT178

Đèn nấm sân vườn ML-SVT178

MSP: ML-SVT178

Giá khuyến mại 1.820.000₫

Giá cũ: 2.270.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn ML-SVT176 Đèn cột sân vườn ML-SVT176

Đèn cột sân vườn ML-SVT176

MSP: ML-SVT176

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.250.000₫

-20%
Đèn trụ sân vườn nghệ thuật ML-SVT174 Đèn trụ sân vườn nghệ thuật ML-SVT174

Đèn trụ sân vườn nghệ thuật ML-SVT174

MSP: ML-SVT174

Giá khuyến mại 1.870.000₫

Giá cũ: 2.330.000₫

-20%
Đèn cột chiếu sáng đường đi ML-SVT172 Đèn cột chiếu sáng đường đi ML-SVT172

Đèn cột chiếu sáng đường đi ML-SVT172

MSP: ML-SVT172

Giá khuyến mại 1.850.000₫

Giá cũ: 2.300.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn tiểu cảnh ML-SVT170 Đèn cột sân vườn tiểu cảnh ML-SVT170

Đèn cột sân vườn tiểu cảnh ML-SVT170

MSP: ML-SVT170

Giá khuyến mại 1.990.000₫

Giá cũ: 2.480.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT168 Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT168

Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT168

MSP: ML-SVT168

Giá khuyến mại 1.650.000₫

Giá cũ: 2.060.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT166 Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT166

Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT166

MSP: ML-SVT166

Giá khuyến mại 1.860.000₫

Giá cũ: 2.325.000₫

-30%
Đèn chùa lục giác thẳng Đèn chùa lục giác thẳng

Đèn chùa lục giác thẳng

MSP: ML-C0306

Giá khuyến mại 420.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn ML-SVT164 Đèn cột sân vườn ML-SVT164

Đèn cột sân vườn ML-SVT164

MSP: ML-SVT164

Giá khuyến mại 1.860.000₫

Giá cũ: 2.325.000₫

-20%
Đèn sân vườn nghệ thuật ML-SVT162 Đèn sân vườn nghệ thuật ML-SVT162

Đèn sân vườn nghệ thuật ML-SVT162

MSP: ML-SVT162

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 4.375.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn ML-SVT160 Đèn nấm sân vườn ML-SVT160

Đèn nấm sân vườn ML-SVT160

MSP: ML-SVT160

Giá khuyến mại 1.980.000₫

Giá cũ: 2.475.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn ML-SVT158 Đèn cột sân vườn ML-SVT158

Đèn cột sân vườn ML-SVT158

MSP: ML-SVT158

Giá khuyến mại 1.750.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-18%
Đèn cột sân vườn ML-SVT156 Đèn cột sân vườn ML-SVT156

Đèn cột sân vườn ML-SVT156

MSP: ML-SVT156

Giá khuyến mại 1.980.000₫

Giá cũ: 2.400.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn ML-SVT154 Đèn cột sân vườn ML-SVT154

Đèn cột sân vườn ML-SVT154

MSP: ML-SVT154

Giá khuyến mại 2.400.000₫

Giá cũ: 3.000.000₫

-19%
Đèn cột sân vườn ML-SVT152 Đèn cột sân vườn ML-SVT152

Đèn cột sân vườn ML-SVT152

MSP: ML-SVT152

Giá khuyến mại 3.400.000₫

Giá cũ: 4.200.000₫

-21%
Đèn cột nghệ thuật hình khối ML-SVT150 Đèn cột nghệ thuật hình khối ML-SVT150

Đèn cột nghệ thuật hình khối ML-SVT150

MSP: ML-SVT150

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.800.000₫

-18%
Đèn cột sân vườn ML-SVT148 Đèn cột sân vườn ML-SVT148

Đèn cột sân vườn ML-SVT148

MSP: ML-SVT148

Giá khuyến mại 2.450.000₫

Giá cũ: 3.000.000₫

-16%
Đèn nấm sân vườn black ML-SVT142 Đèn nấm sân vườn black ML-SVT142

Đèn nấm sân vườn black ML-SVT142

MSP: ML-SVT142

Giá khuyến mại 1.670.000₫

Giá cũ: 2.000.000₫

-10%
Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT140 Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT140

Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT140

MSP: ML-SVT140

Giá khuyến mại 3.070.000₫

Giá cũ: 3.420.000₫

-22%
Đèn sân vườn hộp vuông BA-SVT1258 Đèn sân vườn hộp vuông BA-SVT1258

Đèn sân vườn hộp vuông BA-SVT1258

MSP: BA-SVT1258

Giá khuyến mại 1.430.000₫

Giá cũ: 1.840.000₫

-25%
Đèn cột nghệ thuật BA-SVT1256 Đèn cột nghệ thuật BA-SVT1256

Đèn cột nghệ thuật BA-SVT1256

MSP: BA-SVT1256

Giá khuyến mại 1.980.000₫

Giá cũ: 2.640.000₫

-24%
Đèn cột sân vườn giả gỗ BA-SVT1254 Đèn cột sân vườn giả gỗ BA-SVT1254

Đèn cột sân vườn giả gỗ BA-SVT1254

MSP: BA-SVT1254

Giá khuyến mại 1.780.000₫

Giá cũ: 2.350.000₫

-14%
Đèn trụ sân vườn BA-SVT1252 Đèn trụ sân vườn BA-SVT1252

Đèn trụ sân vườn BA-SVT1252

MSP: BA-SVT1252

Giá khuyến mại 1.680.000₫

Giá cũ: 1.950.000₫

-19%
Đèn cột ELIP BA-SVT1250 Đèn cột ELIP BA-SVT1250

Đèn cột ELIP BA-SVT1250

MSP: BA-SVT1250

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 1.720.000₫

-33%
Đèn trụ hắt lối đi sân vườn BA-SVT1248 Đèn trụ hắt lối đi sân vườn BA-SVT1248

Đèn trụ hắt lối đi sân vườn BA-SVT1248

MSP: BA-SVT1248

Giá khuyến mại 840.000₫

Giá cũ: 1.250.000₫

-19%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1246 Đèn cột sân vườn BA-SVT1246

Đèn cột sân vườn BA-SVT1246

MSP: BA-SVT1246

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-21%
Đèn cột sân vườn phương tây ML-SVT1244 mini Đèn cột sân vườn phương tây ML-SVT1244 mini

Đèn cột sân vườn phương tây ML-SVT1244 mini

MSP: ML-SVT1244

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 1.840.000₫

-19%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1242 Đèn cột sân vườn BA-SVT1242

Đèn cột sân vườn BA-SVT1242

MSP:  BA-SVT1242

Giá khuyến mại 1.540.000₫

Giá cũ: 1.890.000₫

-31%
Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm

Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm

MSP: ML-PN60X60-48W

Giá khuyến mại 900.000₫

Giá cũ: 1.300.000₫

-30%
Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm

Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm

MSP: ML-PN30X120-48W

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.350.000₫

-30%
Đèn panel âm trần ML-DL009-12W Đèn panel âm trần ML-DL009-12W

Đèn panel âm trần ML-DL009-12W

MSP: ML-DL009-12W

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 200.000₫

-21%
Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu

Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu

MSP: QN-F012-03

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 190.000₫

-31%
Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu

Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu

MSP: QN-E09-03

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 160.000₫

-22%
Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu

Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu

MSP: QN-E012-03

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 180.000₫

-36%
Đèn led panel ML60X60-48W Đèn led panel ML60X60-48W

Đèn led panel ML60X60-48W

MSP: ML60X60-48W

Giá khuyến mại 1.050.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

-21%
Đèn led panel light sinking HH3076 Đèn led panel light sinking HH3076

Đèn led panel light sinking HH3076

MSP: HH3076

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.200.000₫

-27%
Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2 Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2

Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2

MSP: HH-3070

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

-15%
Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm

Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm

MSP: HH-3072

Giá khuyến mại 1.650.000₫

Giá cũ: 1.950.000₫

-18%
Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm

Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm

MSP: HH-3078

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 1.760.000₫

-32%
Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W

Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W

MSP: D P01 60x120/75W

Giá khuyến mại 2.080.000₫

Giá cũ: 3.061.300₫

-36%
Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W

Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W

MSP: D P01 60x60/50W

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 2.279.200₫

-33%
Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W

Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W

MSP: D P01 30x120/50W

Giá khuyến mại 1.520.000₫

Giá cũ: 2.279.200₫

-36%
ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W

ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W

MSP: HH60120-72W

Giá khuyến mại 1.150.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-17%
Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm

Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm

MSP: MXCN600X1200

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 900.000₫

-13%
Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm

Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm

MSP: MXCN300X1200

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 520.000₫

-16%
Máng đèn led gắn nổi 600X600mm Máng đèn led gắn nổi 600X600mm

Máng đèn led gắn nổi 600X600mm

MSP: MXCN600X600

Giá khuyến mại 420.000₫

Giá cũ: 500.000₫

-31%
Đèn led âm trần cao cấp COB DL102 Đèn led âm trần cao cấp COB DL102

Đèn led âm trần cao cấp COB DL102

MSP: DL102-10W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 550.000₫

-35%
Đèn led âm trần cao cấp 10W Đèn led âm trần cao cấp 10W

Đèn led âm trần cao cấp 10W

MSP: DL101-10W

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 460.000₫

-33%
Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W

Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W

MSP: QN-E009-02

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 90.000₫

-38%
Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W

Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W

MSP: QN-E012-02

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 130.000₫

-38%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W

MSP: QN-E012-01

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 120.000₫

-31%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W

MSP: QN-E009-01

Giá khuyến mại 55.000₫

Giá cũ: 80.000₫

-36%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W

MSP: QN-E006-01

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 55.000₫

-42%
ĐÈN LED PANEL 300x600-24W ĐÈN LED PANEL 300x600-24W

ĐÈN LED PANEL 300x600-24W

MSP: HH3060-24W

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 550.000₫

-44%
Đèn LED panel 300x1200-48W Đèn LED panel 300x1200-48W

Đèn LED panel 300x1200-48W

MSP: HH30120-48W

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 800.000₫

-42%
Đèn LED panel 300x300-18W Đèn LED panel 300x300-18W

Đèn LED panel 300x300-18W

MSP: HH3030-18W

Giá khuyến mại 230.000₫

Giá cũ: 400.000₫

-33%
Đèn led âm trần vuông ba 3x7w Đèn led âm trần vuông ba 3x7w

Đèn led âm trần vuông ba 3x7w

MSP: BA18001-3x7W

Giá khuyến mại 600.000₫

Giá cũ: 900.000₫

-33%
Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w

Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w

MSP: BA18001-2x7W

Giá khuyến mại 400.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-38%
Đèn led âm trần vuông 10w Đèn led âm trần vuông 10w

Đèn led âm trần vuông 10w

MSP: BA18001-10W

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 400.000₫

-43%
Đèn âm trần vuông 7W Đèn âm trần vuông 7W

Đèn âm trần vuông 7W

MSP: BA18001-7W

Giá khuyến mại 200.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-46%
Đèn LED panel 600x600-48W Đèn LED panel 600x600-48W

Đèn LED panel 600x600-48W

MSP: HH6060-48W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 700.000₫

Đèn led đa năng 3 trong 1

MSP:

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần mặt cong BA-DL172B/7W

MSP: BA-DL172B/7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn Led Âm Trần Mặt cong Trắng BA-DL172A/7W

MSP: BA-DL172A/7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED downlight âm trần COB

MSP: QN-84369

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần đế dày mẫu DL4

MSP: QN-24861

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần kính hoa dâm

MSP: QN-14357

Liên hệ: 0936.332.669
ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W

ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W

MSP: QN-E018-02

140.000₫
Âm trần siêu mỏng tròn 18W Âm trần siêu mỏng tròn 18W

Âm trần siêu mỏng tròn 18W

MSP: QN-E018-01

135.000₫

Đèn LED âm trần mũ 7W

MSP: QN-DL6A-07

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần sơn trắng 7W/1MÀU

MSP: QN-DL2A/07

Liên hệ: 0936.332.669
-15%
Đèn Ốp Nổi Vuông 24W Đèn Ốp Nổi Vuông 24W

Đèn Ốp Nổi Vuông 24W

MSP: QN-ONV24W

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 260.000₫

-18%
Đèn Ốp Nổi Vuông 18W Đèn Ốp Nổi Vuông 18W

Đèn Ốp Nổi Vuông 18W

MSP: QN-ONV18W

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 220.000₫

-50%
Đèn ốp nổi vuông 12W Đèn ốp nổi vuông 12W

Đèn ốp nổi vuông 12W

MSP: QN-ONV12W

Giá khuyến mại 70.000₫

Giá cũ: 140.000₫

-15%
Đèn ốp nổi tròn 24W Đèn ốp nổi tròn 24W

Đèn ốp nổi tròn 24W

MSP: QN-ONT24W

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 260.000₫

-29%
Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018 Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018

Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018

MSP: ML-DT1018

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-27%
Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016 Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016

Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016

MSP: ML-DT1016

Giá khuyến mại 22.000.000₫

Giá cũ: 30.000.000₫

-30%
Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278 Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278

Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278

MSP: QN-1278

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

-29%
Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276 Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276

Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276

MSP: QN-1276

Giá khuyến mại 2.700.000₫

Giá cũ: 3.800.000₫

-31%
Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274 Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274

Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274

MSP: QN-1274

Giá khuyến mại 2.980.000₫

Giá cũ: 4.300.000₫

-30%
Đèn mâm thả trần lưỡi liềm QN-1270 Đèn mâm thả trần lưỡi liềm QN-1270

Đèn mâm thả trần lưỡi liềm QN-1270

MSP: QN-1270

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

-30%
Đèn mâm trang trí dạng vòng QN-1268 Đèn mâm trang trí dạng vòng QN-1268

Đèn mâm trang trí dạng vòng QN-1268

MSP:  QN-1268

Giá khuyến mại 2.200.000₫

Giá cũ: 3.150.000₫

-30%
Đèn gắn tường cổ điển ML-TD2116 Đèn gắn tường cổ điển ML-TD2116

Đèn gắn tường cổ điển ML-TD2116

MSP: ML-TD2116

Giá khuyến mại 200.000₫

Giá cũ: 285.000₫

-29%
Đèn trụ cổng vuông ML-C0310 Đèn trụ cổng vuông ML-C0310

Đèn trụ cổng vuông ML-C0310

MSP: ML-C0310

Giá khuyến mại 325.000₫

Giá cũ: 460.000₫

-30%
Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1266 Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1266

Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1266

MSP: QN-1266

Giá khuyến mại 595.000₫

Giá cũ: 850.000₫

-30%
Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1262 Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1262

Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1262

MSP: QN-1262

Giá khuyến mại 595.000₫

Giá cũ: 850.000₫

-30%
Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1260 Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1260

Đèn ốp trần Bát Tràng cổ điển QN-1260

MSP: QN-1260

Giá khuyến mại 595.000₫

Giá cũ: 850.000₫

-19%
Đèn ngủ gắn tường hiện đại ML-TD2112 Đèn ngủ gắn tường hiện đại ML-TD2112

Đèn ngủ gắn tường hiện đại ML-TD2112

MSP: ML-TD2112

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 800.000₫

-30%
Đèn treo tường quả việt quất ML-TD2110 Đèn treo tường quả việt quất ML-TD2110

Đèn treo tường quả việt quất ML-TD2110

MSP: ML-TD2110

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.720.000₫

-30%
Đèn thả trần phong cách châu âu 10 bóng ML-DT1012 Đèn thả trần phong cách châu âu 10 bóng ML-DT1012

Đèn thả trần phong cách châu âu 10 bóng ML-DT1012

MSP: ML-DT1012

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.580.000₫

-30%
Đèn thả trần quán Cafe ML-DT1010 Đèn thả trần quán Cafe ML-DT1010

Đèn thả trần quán Cafe ML-DT1010

MSP: ML-DT1010

Giá khuyến mại 3.900.000₫

Giá cũ: 5.580.000₫

Đèn mâm cánh hoa thủy tiên QN-1256

MSP: QN-1256

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn mâm trang trí viền hoa đào QN-1254 Đèn mâm trang trí viền hoa đào QN-1254

Đèn mâm trang trí viền hoa đào QN-1254

MSP:  QN-1254

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

-20%
Đèn mâm trang trí hoa súng QN-1252 Đèn mâm trang trí hoa súng QN-1252

Đèn mâm trang trí hoa súng QN-1252

MSP: QN-1252

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 4.400.000₫

-19%
Đèn mâm trang trí QN-1250 Đèn mâm trang trí QN-1250

Đèn mâm trang trí QN-1250

MSP: QN-1250

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.700.000₫

-19%
Đèn mâm trang trí dây lụa ABC QN-1248 Đèn mâm trang trí dây lụa ABC QN-1248

Đèn mâm trang trí dây lụa ABC QN-1248

MSP: QN-1248

Giá khuyến mại 7.500.000₫

Giá cũ: 9.300.000₫

-20%
Đèn mâm trang trí cánh hoa QN-1246 Đèn mâm trang trí cánh hoa QN-1246

Đèn mâm trang trí cánh hoa QN-1246

MSP: QN-1246

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.750.000₫

-17%
Đèn mâm ốp trần tán chữ V QN-1244 Đèn mâm ốp trần tán chữ V QN-1244

Đèn mâm ốp trần tán chữ V QN-1244

MSP: QN-1244

Giá khuyến mại 2.500.000₫

Giá cũ: 3.000.000₫

-20%
Đèn chùm pha lê QN-HT918 Đèn chùm pha lê QN-HT918

Đèn chùm pha lê QN-HT918

MSP: QN-HT918

Giá khuyến mại 18.400.000₫

Giá cũ: 23.000.000₫

-20%
Đèn cầu pha lê QN-HT908 Đèn cầu pha lê QN-HT908

Đèn cầu pha lê QN-HT908

MSP: QN-HT908

Giá khuyến mại 5.800.000₫

Giá cũ: 7.250.000₫

-20%
Đèn chùm pha lê lượn sóng QN-HT904 Đèn chùm pha lê lượn sóng QN-HT904

Đèn chùm pha lê lượn sóng QN-HT904

MSP: QN-HT904

Giá khuyến mại 16.900.000₫

Giá cũ: 21.000.000₫

-29%
Đèn led dây nháy nhiều màu trang trí ML-NE4415 Đèn led dây nháy nhiều màu trang trí ML-NE4415

Đèn led dây nháy nhiều màu trang trí ML-NE4415

MSP: ML-NE4415

Giá khuyến mại 17.000₫

Giá cũ: 24.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBB1466 Đèn treo tường panasonic NBB1466

Đèn treo tường panasonic NBB1466

MSP: NBB1466

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2851 Đèn treo tường panasonic NBL2851

Đèn treo tường panasonic NBL2851

MSP: NBL2851

Giá khuyến mại 1.253.000₫

Giá cũ: 1.790.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL1291 Đèn treo tường panasonic NBL1291

Đèn treo tường panasonic NBL1291

MSP: NBL1291

Giá khuyến mại 1.659.000₫

Giá cũ: 2.370.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2621 Đèn treo tường panasonic NBL2621

Đèn treo tường panasonic NBL2621

MSP: NBL2621

Giá khuyến mại 1.106.000₫

Giá cũ: 1.580.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2622 Đèn treo tường panasonic NBL2622

Đèn treo tường panasonic NBL2622

MSP: NBL2622

Giá khuyến mại 756.000₫

Giá cũ: 1.080.000₫

Đèn thả trang trí ML-DT1004

MSP: ML-DT1004

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn thả trang trí hình tam giác ML-DT1003

MSP: ML-DT1003

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn thả trang trí ML-DT1002

MSP: ML-DT1002

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn thả trang trí ML-DT1001

MSP: ML-DT1001

Liên hệ: 0936.332.669
Đèn tường đồng ML-TD2107 Đèn tường đồng ML-TD2107

Đèn tường đồng ML-TD2107

MSP: ML-TD2107

850.000₫
-30%
Đèn tường đồng ML-TD2106 Đèn tường đồng ML-TD2106

Đèn tường đồng ML-TD2106

MSP: ML-TD2106

Giá khuyến mại 1.150.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Đèn tường đồng ML-TD2105-2

MSP: ML-TD2105-2

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn tường đồng ML-TD2105-1

MSP: ML-TD2105-1

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn tường đồng ML-TD2104

MSP: ML-TD2104

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn tường đồng ML-TD2103

MSP: ML-TD2103

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn tường đồng ML-TD2102

MSP: ML-TD2102

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn tường đồng ML-TD2101-AA

MSP: ML-TD2101-AA

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn mâm trang trí LEAVES QN-1236

MSP: QN-1236

Liên hệ: 0936.332.669
-42%
Đèn rọi ray 30W DTL Đèn rọi ray 30W DTL

Đèn rọi ray 30W DTL

MSP: DTL-30W

Giá khuyến mại 350.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-48%
Đèn rọi ray 20W DTL Đèn rọi ray 20W DTL

Đèn rọi ray 20W DTL

MSP: DTL-20W

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 480.000₫

-50%
Led dây ống tròn cao cấp Led dây ống tròn cao cấp

Led dây ống tròn cao cấp

MSP: ML-NEOT100

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 130.000₫

-34%
PHILIPS BY228P LED Highbay PHILIPS BY228P LED Highbay

PHILIPS BY228P LED Highbay

MSP: BY228P

Giá khuyến mại 4.820.000₫

Giá cũ: 7.260.000₫

-40%
PHILIPS LED Highbay BY687P LED200 PHILIPS LED Highbay BY687P LED200

PHILIPS LED Highbay BY687P LED200

MSP: BY698P

Giá khuyến mại 4.280.000₫

Giá cũ: 7.150.000₫

-40%
PHILIPS LED Highbay BY698P PHILIPS LED Highbay BY698P

PHILIPS LED Highbay BY698P

MSP: BY698P-A2

Giá khuyến mại 4.280.000₫

Giá cũ: 7.150.000₫

-38%
Đèn led nhà xưởng 250W Đèn led nhà xưởng 250W

Đèn led nhà xưởng 250W

MSP: HB-007-250W

Giá khuyến mại 3.400.000₫

Giá cũ: 5.500.000₫

-37%
Đèn led nhà xưởng 200W Đèn led nhà xưởng 200W

Đèn led nhà xưởng 200W

MSP: HB-007-200W

Giá khuyến mại 2.840.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

-37%
Đèn led nhà xưởng 150W Đèn led nhà xưởng 150W

Đèn led nhà xưởng 150W

MSP: HB-007-150W

Giá khuyến mại 2.520.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-38%
Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W

Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W

MSP: UFO-009-150W

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 2.250.000₫

-35%
Đèn led nhà xưởng HB105-150W Đèn led nhà xưởng HB105-150W

Đèn led nhà xưởng HB105-150W

MSP: HB105-150W

Giá khuyến mại 680.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

-36%
Đèn led nhà xưởng HB105-100W Đèn led nhà xưởng HB105-100W

Đèn led nhà xưởng HB105-100W

MSP: HB105-100W

Giá khuyến mại 580.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Đèn led chống cháy nổ UFO-011

MSP: UFO-011

Liên hệ: 0936.332.669
-38%
Đèn led nhà xưởng HB-007-100W Đèn led nhà xưởng HB-007-100W

Đèn led nhà xưởng HB-007-100W

MSP: HB-007-100W

Giá khuyến mại 2.250.000₫

Giá cũ: 3.600.000₫

Đèn led nhà xưởng UFO-010

MSP: UFO-010

Liên hệ: 0936.332.669
-45%
Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-100W Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-100W

Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-100W

MSP: UFO-009-100W

Giá khuyến mại 900.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Đèn Led nhà xưởng HB-003

MSP: HB-003

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn Led nhà xưởng HB-002

MSP: HB-002

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn led sân vận động HB108

MSP: HB108

Liên hệ: 0936.332.669
-22%
Đèn led nhà xưởng HB105-50W Đèn led nhà xưởng HB105-50W

Đèn led nhà xưởng HB105-50W

MSP: HB105-50W

Giá khuyến mại 350.000₫

Giá cũ: 450.000₫

-41%
Đèn led nhà xưởng HB104 Đèn led nhà xưởng HB104

Đèn led nhà xưởng HB104

MSP: HB104

Giá khuyến mại 1.000.000₫

Giá cũ: 1.700.000₫

Đèn led nhà xưởng HB103

MSP: HB103

Liên hệ: 0936.332.669
Đèn LED lowbay light Đèn LED lowbay light

Đèn LED lowbay light

MSP: HB-LB001

180.000₫
-38%
ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W

ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W

MSP: QN-HB2/200W

Giá khuyến mại 1.950.000₫

Giá cũ: 3.120.000₫

-37%
ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W

ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W

MSP: QN-HB2/150W

Giá khuyến mại 1.380.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-33%
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W

MSP: QN-HB2/100W

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-25%
Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

MSP:  FV-70HQD1-GO

Giá khuyến mại 5.835.000₫

Giá cũ: 7.780.000₫

-25%
Bếp điện từ panasonic KY-A227D Bếp điện từ panasonic KY-A227D

Bếp điện từ panasonic KY-A227D

MSP: KY-A227D

Giá khuyến mại 17.250.000₫

Giá cũ: 22.990.000₫

-25%
Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK

Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK

MSP: DH-3RP2VK

Giá khuyến mại 3.750.000₫

Giá cũ: 4.990.000₫

-25%
Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic

Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic

MSP:  F-PXL45A

Giá khuyến mại 7.990.000₫

Giá cũ: 10.650.000₫

-30%
Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388 Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388

Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388

MSP: HH-LW0512388

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBB1466 Đèn treo tường panasonic NBB1466

Đèn treo tường panasonic NBB1466

MSP: NBB1466

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2851 Đèn treo tường panasonic NBL2851

Đèn treo tường panasonic NBL2851

MSP: NBL2851

Giá khuyến mại 1.253.000₫

Giá cũ: 1.790.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL1291 Đèn treo tường panasonic NBL1291

Đèn treo tường panasonic NBL1291

MSP: NBL1291

Giá khuyến mại 1.659.000₫

Giá cũ: 2.370.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2621 Đèn treo tường panasonic NBL2621

Đèn treo tường panasonic NBL2621

MSP: NBL2621

Giá khuyến mại 1.106.000₫

Giá cũ: 1.580.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2622 Đèn treo tường panasonic NBL2622

Đèn treo tường panasonic NBL2622

MSP: NBL2622

Giá khuyến mại 756.000₫

Giá cũ: 1.080.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723 Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723

Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723

MSP: NGL2723

Giá khuyến mại 1.253.000₫

Giá cũ: 1.790.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434 Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434

Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434

MSP: NGL8434

Giá khuyến mại 1.456.000₫

Giá cũ: 2.080.000₫

-30%
đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453 đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453

đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453

MSP: NGL8453

Giá khuyến mại 1.008.000₫

Giá cũ: 1.440.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214

MSP: NGL1214

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212

MSP: NGL1212

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211

MSP: NGL1211

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691 Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691

Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691

MSP: NBL2691

Giá khuyến mại 735.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

-30%
Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219 Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219

Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219

MSP: HH-LW6020219

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219 Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219

Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219

MSP: HH-LW6010219

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619 Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619

Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619

MSP: HH-LW6020619

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619 Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619

Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619

MSP: HH-LW6010619

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419 Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419

Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419

MSP: HH-LW6020419

Giá khuyến mại 679.000₫

Giá cũ: 970.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419 Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419

Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419

MSP: HH-LW6010419

Giá khuyến mại 679.000₫

Giá cũ: 970.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888 Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888

Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888

MSP: HH-LA157888

Giá khuyến mại 1.393.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788 Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788

Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788

MSP: HH-LA157788

Giá khuyến mại 1.393.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488 Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488

Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488

MSP: HH-LAZ181488

Giá khuyến mại 2.765.000₫

Giá cũ: 3.950.000₫

-45%
Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186 Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186

Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186

MSP: NT8T186

Giá khuyến mại 78.000₫

Giá cũ: 143.000₫

-48%
Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183 Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183

Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183

MSP: NT8T183

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 143.000₫

-30%
Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288 Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288

Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288

MSP: HH-XZ352288

Giá khuyến mại 3.304.000₫

Giá cũ: 4.720.000₫

-30%
Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186 Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186

Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186

MSP: NSH186

Giá khuyến mại 174.300₫

Giá cũ: 249.000₫

-30%
Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183 Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183

Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183

MSP: NSH183

Giá khuyến mại 174.300₫

Giá cũ: 249.000₫

-25%
Led dây Panasonic NST1206 Led dây Panasonic NST1206

Led dây Panasonic NST1206

MSP: NST1206

Giá khuyến mại 3.000.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-25%
Led dây Panasonic NST1202 Led dây Panasonic NST1202

Led dây Panasonic NST1202

MSP: NST1202

Giá khuyến mại 3.000.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-12%
Bóng đèn HQ nuôi cấy mô Bóng đèn HQ nuôi cấy mô

Bóng đèn HQ nuôi cấy mô

MSP: FL T8 - 36W NCM 65

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 39.600₫

-43%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED

MSP: RD-RL-16.LED

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 264.000₫

-43%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED

MSP: RD-RL-16.LED

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 264.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED

MSP: RD-RL-26.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED

MSP: RD-RL-24.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED

MSP: RD-RL-27.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-39%
ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ

ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ

MSP: XF-ZFZD-E3WB

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 280.000₫

-39%
ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXLK02M

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 280.000₫

-44%
ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXLC1M

Giá khuyến mại 90.000₫

Giá cũ: 160.000₫

-47%
ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXL1M

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 150.000₫

-42%
ĐÈN SỰ CỐ LILANG ĐÈN SỰ CỐ LILANG

ĐÈN SỰ CỐ LILANG

MSP: ML-E3WB

Giá khuyến mại 115.000₫

Giá cũ: 200.000₫

-40%
Đèn led bản lề tủ QN-BLT001 Đèn led bản lề tủ QN-BLT001

Đèn led bản lề tủ QN-BLT001

MSP: QN-BLT001

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 25.000₫

Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W

Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W

MSP: D AT02L ĐM 110/9W

155.000₫
Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W

Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W

MSP: D AT02L ĐM 90/6W

120.000₫
Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W

Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W

MSP: D AT08L ĐM 110/9W

160.000₫
Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W

Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W

MSP: D AT08L ĐM 90/7W

120.000₫
Đèn led âm trần cảm biến 9W Đèn led âm trần cảm biến 9W

Đèn led âm trần cảm biến 9W

MSP: D AT04L 110/9W PIR

200.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng