Đèn Led Quang Ngọc

-48%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT006 Đèn trụ sân vườn ML-SVT006

Đèn trụ sân vườn ML-SVT006

MSP: ML-SVT006

Giá khuyến mại 550.000₫

Giá cũ: 1.060.000₫

-46%
Đèn LED panel 600x600-48W Đèn LED panel 600x600-48W

Đèn LED panel 600x600-48W

MSP: HH6060-48W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 700.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1870 Đèn cột sân vườn BA-SVT1870

Đèn cột sân vườn BA-SVT1870

MSP: BA-SVT1870

Giá khuyến mại 1.650.000₫

Giá cũ: 2.060.000₫

-33%
Đèn cột sân vườn BA-SVT1868 Đèn cột sân vườn BA-SVT1868

Đèn cột sân vườn BA-SVT1868

MSP: BA-SVT1868

Giá khuyến mại 400.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-44%
Máng đèn led âm trần 600X600 Máng đèn led âm trần 600X600

Máng đèn led âm trần 600X600

MSP: QN-MDAT6060

Giá khuyến mại 195.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT256 Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT256

Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT256

MSP: ML-SVT256

Giá khuyến mại 860.000₫

Giá cũ: 1.075.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT254 Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT254

Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT254

MSP: ML-SVT254

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.500.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT252 Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT252

Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT252

MSP: ML-SVT252

Giá khuyến mại 1.360.000₫

Giá cũ: 1.700.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT250 Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT250

Đèn nấm sân vườn BAVIA ML-SVT250

MSP: ML-SVT250

Giá khuyến mại 1.760.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT248 Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT248

Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT248

MSP: ML-SVT248

Giá khuyến mại 1.460.000₫

Giá cũ: 1.825.000₫

-60%
Đèn hắt sân vườn BAVIA ML-SVT246 Đèn hắt sân vườn BAVIA ML-SVT246

Đèn hắt sân vườn BAVIA ML-SVT246

MSP: ML-SVT246

Giá khuyến mại 860.000₫

Giá cũ: 2.150.000₫

Đèn trụ cổng đồng BAVIA ML-C0342-C

MSP: ML-C0344-C

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn trụ cổng đồng BAVIA ML-C0342 Đèn trụ cổng đồng BAVIA ML-C0342

Đèn trụ cổng đồng BAVIA ML-C0342

MSP: ML-C0342

Giá khuyến mại 1.950.000₫

Giá cũ: 2.440.000₫

-20%
Đèn trụ cổng cổ điển BAVIA ML-C0340 Đèn trụ cổng cổ điển BAVIA ML-C0340

Đèn trụ cổng cổ điển BAVIA ML-C0340

MSP: ML-C0340

Giá khuyến mại 550.000₫

Giá cũ: 687.000₫

Đèn chiếu cây BAVIA UG828-7W

MSP: UG828-7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn chiếu cây BAVIA UG826-7W

MSP: UG826-7W

Liên hệ: 0936.332.669
-14%
Đèn âm nước RGB nhiều màu UG828-15W Đèn âm nước RGB nhiều màu UG828-15W

Đèn âm nước RGB nhiều màu UG828-15W

MSP: UG828-15W

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Giá cũ: 1.460.000₫

-20%
Đèn nấm sân vườn mini BAVIA ML-SVT244 Đèn nấm sân vườn mini BAVIA ML-SVT244

Đèn nấm sân vườn mini BAVIA ML-SVT244

MSP: ML-SVT244

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.500.000₫

Đèn trụ cổng lục giác BAVIA ML-C0338

MSP: ML-C0338

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn âm tường ngoài trời BAVIA UG812-5W

MSP: UG812-5W

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn âm tường BAVIA UG810-1W Đèn âm tường BAVIA UG810-1W

Đèn âm tường BAVIA UG810-1W

MSP: UG810-1W

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 312.000₫

Đèn trụ cổng hiện đại ML-C0336

MSP: ML-C0336

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn trụ cổng tròn kiểu nhật ML-C0334 Đèn trụ cổng tròn kiểu nhật ML-C0334

Đèn trụ cổng tròn kiểu nhật ML-C0334

MSP: ML-C0334

Giá khuyến mại 1.600.000₫

Giá cũ: 2.000.000₫

-20%
Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT242 Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT242

Đèn cột sân vườn BAVIA ML-SVT242

MSP: ML-SVT242

Giá khuyến mại 1.980.000₫

Giá cũ: 2.475.000₫

Đèn trụ cổng đồng BAVIA ML-C0332

MSP: ML-C0332

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn trụ cổng mái thái ML-C0330

MSP: ML-C0330

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn chiếu cây BAVIA UG824-12W Đèn chiếu cây BAVIA UG824-12W

Đèn chiếu cây BAVIA UG824-12W

MSP: UG824-12W

Giá khuyến mại 4.800.000₫

Giá cũ: 6.000.000₫

-19%
Đèn cắm cỏ mini UG820-5W Đèn cắm cỏ mini UG820-5W

Đèn cắm cỏ mini UG820-5W

MSP: UG820-5W

Giá khuyến mại 2.500.000₫

Giá cũ: 3.100.000₫

-20%
Đèn chiếu cây mini UG818-3W Đèn chiếu cây mini UG818-3W

Đèn chiếu cây mini UG818-3W

MSP: UG818-3W

Giá khuyến mại 2.000.000₫

Giá cũ: 2.500.000₫

-30%
Đèn cột nghệ thuật ML-SVT240 Đèn cột nghệ thuật ML-SVT240

Đèn cột nghệ thuật ML-SVT240

MSP: ML-SVT240

Giá khuyến mại 2.200.000₫

Giá cũ: 3.150.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238 Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238

Đèn cột sân vườn nghệ thuật ML-SVT238

MSP: ML-SVT238

Giá khuyến mại 1.900.000₫

Giá cũ: 2.700.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2 Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2

Đèn cột sân vườn giả gỗ ML-SVT237-A2

MSP: ML-SVT237-A2

Giá khuyến mại 1.900.000₫

Giá cũ: 2.700.000₫

-39%
Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1 Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1

Đèn cột sân vườn ML-SVT236-A1

MSP: ML-SVT236-A1

Giá khuyến mại 1.700.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Đèn chiếu cây đèn cắm cỏ UG817-7W Đèn chiếu cây đèn cắm cỏ UG817-7W

Đèn chiếu cây đèn cắm cỏ UG817-7W

MSP: UG817-7W

Giá khuyến mại 800.000₫

Giá cũ: 1.150.000₫

-20%
Đèn chiếu cây UG816-18W Đèn chiếu cây UG816-18W

Đèn chiếu cây UG816-18W

MSP: UG816-18W

Giá khuyến mại 1.100.000₫

Giá cũ: 1.375.000₫

-28%
Đèn sân vườn ML-SVT234 Đèn sân vườn ML-SVT234

Đèn sân vườn ML-SVT234

MSP: ML-SVT234

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 2.000.000₫

-28%
Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230 Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230

Đèn hắt sân vườn dạng Lưới ML-SVT230

MSP: ML-SVT230

Giá khuyến mại 1.870.000₫

Giá cũ: 2.600.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228 Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228

Đèn nấm sân vườn mini Lumi ML-SVT228

MSP: ML-SVT228

Giá khuyến mại 2.450.000₫

Giá cũ: 3.500.000₫

-31%
Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226 Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226

Đèn nấm sân vườn lưỡi chai ML-SVT226

MSP: ML-SVT226

Giá khuyến mại 1.940.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Đèn cột chiếu sáng lối đi sân vườn BAVIA ML-SVT224 Đèn cột chiếu sáng lối đi sân vườn BAVIA ML-SVT224

Đèn cột chiếu sáng lối đi sân vườn BAVIA ML-SVT224

MSP: ML-SVT224

Giá khuyến mại 1.860.000₫

Giá cũ: 2.660.000₫

-30%
Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220 Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220

Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT220

MSP: ML-SVT220

Giá khuyến mại 2.890.000₫

Giá cũ: 4.130.000₫

-30%
Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218 Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218

Đèn cột trụ EDISON ML-SVT218

MSP: ML-SVT218

Giá khuyến mại 1.690.000₫

Giá cũ: 2.410.000₫

-30%
Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216 Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216

Đèn hắt lối đi sân vườn ML-SVT216

MSP:  ML-SVT216

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.570.000₫

-30%
Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214 Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214

Đèn bầu trụ sân vườn ML-SVT214

MSP: ML-SVT214

Giá khuyến mại 1.760.000₫

Giá cũ: 2.500.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210 Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210

Đèn cột sân vườn 100% inox ML-SVT210

MSP: ML-SVT210

Giá khuyến mại 1.540.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198 Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198

Đèn nấm sân vườn mini ML-SVT198

MSP: ML-SVT198

Giá khuyến mại 1.790.000₫

Giá cũ: 2.560.000₫

-30%
Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196 Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196

Đèn cột nghệ thuật trang trí khuôn viên ML-SVT196

MSP: ML-SVT196

Giá khuyến mại 1.940.000₫

Giá cũ: 2.780.000₫

-30%
Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192 Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192

Đèn cột chiếu sáng lối đi ML-SVT192

MSP: ML-SVT192

Giá khuyến mại 1.970.000₫

Giá cũ: 2.810.000₫

-30%
Đèn trụ tam giác ML-SVT190 Đèn trụ tam giác ML-SVT190

Đèn trụ tam giác ML-SVT190

MSP: ML-SVT190

Giá khuyến mại 1.960.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Đèn trụ sân vườn ML-SVT188 Đèn trụ sân vườn ML-SVT188

Đèn trụ sân vườn ML-SVT188

MSP: ML-SVT188

Giá khuyến mại 1.680.000₫

Giá cũ: 2.400.000₫

Đèn Led Panel âm trần ML-PN60X120-72W Đèn Led Panel âm trần ML-PN60X120-72W

Đèn Led Panel âm trần ML-PN60X120-72W

MSP: ML-PN60X120-72W

1.800.000₫
-31%
Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm

Đèn Led Panel ốp nổi vuông 600x600mm

MSP: ML-PN60X60-48W

Giá khuyến mại 900.000₫

Giá cũ: 1.300.000₫

-30%
Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm

Đèn Led Panel ốp nổi 300x1200mm

MSP: ML-PN30X120-48W

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.350.000₫

-30%
Đèn panel âm trần ML-DL009-12W Đèn panel âm trần ML-DL009-12W

Đèn panel âm trần ML-DL009-12W

MSP: ML-DL009-12W

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 200.000₫

-21%
Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu

Đèn panel âm trần vuông 12w/3 màu

MSP: QN-F012-03

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 190.000₫

-31%
Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu

Đèn panel âm trần tròn 9w/3 màu

MSP: QN-E09-03

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 160.000₫

-22%
Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu

Đèn panel âm trần tròn 12w/3 màu

MSP: QN-E012-03

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 180.000₫

-36%
Đèn led panel ML60X60-48W Đèn led panel ML60X60-48W

Đèn led panel ML60X60-48W

MSP: ML60X60-48W

Giá khuyến mại 1.050.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

-21%
Đèn led panel light sinking HH3076 Đèn led panel light sinking HH3076

Đèn led panel light sinking HH3076

MSP: HH3076

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.200.000₫

-27%
Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2 Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2

Đèn LED panel cánh diều 300x2/500x2

MSP: HH-3070

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

-15%
Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm

Đèn LED panel nghệ thuật D200x50mm

MSP: HH-3072

Giá khuyến mại 1.650.000₫

Giá cũ: 1.950.000₫

-18%
Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm

Đèn LED panel Tam giác 600/600/600mm

MSP: HH-3078

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 1.760.000₫

-32%
Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W

Đèn panel Rạng Đông D P01 60x120/75W

MSP: D P01 60x120/75W

Giá khuyến mại 2.080.000₫

Giá cũ: 3.061.300₫

-36%
Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W

Đèn panel Rạng Đông D P01 60x60/50W

MSP: D P01 60x60/50W

Giá khuyến mại 1.450.000₫

Giá cũ: 2.279.200₫

-33%
Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W

Đèn panel Rạng Đông D P01 30x120/50W

MSP: D P01 30x120/50W

Giá khuyến mại 1.520.000₫

Giá cũ: 2.279.200₫

-36%
ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W

ĐÈN LED PANEL 600x1200-72W

MSP: HH60120-72W

Giá khuyến mại 1.150.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-17%
Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm

Máng đèn led gắn nổi 600X1200mm

MSP: MXCN600X1200

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 900.000₫

-13%
Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm

Máng đèn led gắn nổi 300X1200mm

MSP: MXCN300X1200

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 520.000₫

-16%
Máng đèn led gắn nổi 600X600mm Máng đèn led gắn nổi 600X600mm

Máng đèn led gắn nổi 600X600mm

MSP: MXCN600X600

Giá khuyến mại 420.000₫

Giá cũ: 500.000₫

-31%
Đèn led âm trần cao cấp COB DL102 Đèn led âm trần cao cấp COB DL102

Đèn led âm trần cao cấp COB DL102

MSP: DL102-10W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 550.000₫

-35%
Đèn led âm trần cao cấp 10W Đèn led âm trần cao cấp 10W

Đèn led âm trần cao cấp 10W

MSP: DL101-10W

Giá khuyến mại 300.000₫

Giá cũ: 460.000₫

-33%
Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W

Đèn âm trần siêu mỏng vuông 9W

MSP: QN-E009-02

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 90.000₫

-38%
Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W

Đèn âm trần siêu mỏng vuông 12W

MSP: QN-E012-02

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 130.000₫

-38%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 12W

MSP: QN-E012-01

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 120.000₫

-31%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 9W

MSP: QN-E009-01

Giá khuyến mại 55.000₫

Giá cũ: 80.000₫

-36%
Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W

Đèn âm trần siêu mỏng tròn 6W

MSP: QN-E006-01

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 55.000₫

-42%
ĐÈN LED PANEL 300x600-24W ĐÈN LED PANEL 300x600-24W

ĐÈN LED PANEL 300x600-24W

MSP: HH3060-24W

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 550.000₫

-44%
Đèn LED panel 300x1200-48W Đèn LED panel 300x1200-48W

Đèn LED panel 300x1200-48W

MSP: HH30120-48W

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 800.000₫

-42%
Đèn LED panel 300x300-18W Đèn LED panel 300x300-18W

Đèn LED panel 300x300-18W

MSP: HH3030-18W

Giá khuyến mại 230.000₫

Giá cũ: 400.000₫

-33%
Đèn led âm trần vuông ba 3x7w Đèn led âm trần vuông ba 3x7w

Đèn led âm trần vuông ba 3x7w

MSP: BA18001-3x7W

Giá khuyến mại 600.000₫

Giá cũ: 900.000₫

-33%
Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w

Đèn led âm trần vuông đôi 2x7w

MSP: BA18001-2x7W

Giá khuyến mại 400.000₫

Giá cũ: 600.000₫

-38%
Đèn led âm trần vuông 10w Đèn led âm trần vuông 10w

Đèn led âm trần vuông 10w

MSP: BA18001-10W

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 400.000₫

-43%
Đèn âm trần vuông 7W Đèn âm trần vuông 7W

Đèn âm trần vuông 7W

MSP: BA18001-7W

Giá khuyến mại 200.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-46%
Đèn LED panel 600x600-48W Đèn LED panel 600x600-48W

Đèn LED panel 600x600-48W

MSP: HH6060-48W

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 700.000₫

Đèn led đa năng 3 trong 1

MSP:

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần mặt cong BA-DL172B/7W

MSP: BA-DL172B/7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn Led Âm Trần Mặt cong Trắng BA-DL172A/7W

MSP: BA-DL172A/7W

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED downlight âm trần COB

MSP: QN-84369

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần đế dày mẫu DL4

MSP: QN-24861

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần kính hoa dâm

MSP: QN-14357

Liên hệ: 0936.332.669
ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W

ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VUÔNG 18W

MSP: QN-E018-02

140.000₫
Âm trần siêu mỏng tròn 18W Âm trần siêu mỏng tròn 18W

Âm trần siêu mỏng tròn 18W

MSP: QN-E018-01

135.000₫

Đèn LED âm trần mũ 7W

MSP: QN-DL6A-07

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn LED âm trần sơn trắng 7W/1MÀU

MSP: QN-DL2A/07

Liên hệ: 0936.332.669
-15%
Đèn Ốp Nổi Vuông 24W Đèn Ốp Nổi Vuông 24W

Đèn Ốp Nổi Vuông 24W

MSP: QN-ONV24W

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 260.000₫

-18%
Đèn Ốp Nổi Vuông 18W Đèn Ốp Nổi Vuông 18W

Đèn Ốp Nổi Vuông 18W

MSP: QN-ONV18W

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 220.000₫

-50%
Đèn ốp nổi vuông 12W Đèn ốp nổi vuông 12W

Đèn ốp nổi vuông 12W

MSP: QN-ONV12W

Giá khuyến mại 70.000₫

Giá cũ: 140.000₫

-20%
Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1308 Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1308

Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1308

MSP: QN-1308

Giá khuyến mại 3.200.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần Nốt Nhạc QN-1306 Đèn mâm ốp trần Nốt Nhạc QN-1306

Đèn mâm ốp trần Nốt Nhạc QN-1306

MSP: QN-1306

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Giá cũ: 5.625.000₫

-20%
Đèn treo tường đồng BAVIA ML-TD2136 Đèn treo tường đồng BAVIA ML-TD2136

Đèn treo tường đồng BAVIA ML-TD2136

MSP: ML-TD2136

Giá khuyến mại 1.250.000₫

Giá cũ: 1.562.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần Kim Cương BAVIA QN-1304 Đèn mâm ốp trần Kim Cương BAVIA QN-1304

Đèn mâm ốp trần Kim Cương BAVIA QN-1304

MSP: QN-1304

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Giá cũ: 5.625.000₫

-20%
Đèn chùm đồng chao đá cao cấp BAVIA QN-HT944 Đèn chùm đồng chao đá cao cấp BAVIA QN-HT944

Đèn chùm đồng chao đá cao cấp BAVIA QN-HT944

MSP: QN-HT944

Giá khuyến mại 21.500.000₫

Giá cũ: 26.870.000₫

-20%
Đèn chùm đồng nến BAVIA QN-HT942 Đèn chùm đồng nến BAVIA QN-HT942

Đèn chùm đồng nến BAVIA QN-HT942

MSP: QN-HT942

Giá khuyến mại 23.600.000₫

Giá cũ: 29.500.000₫

-20%
Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT940 Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT940

Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT940

MSP: QN-HT940

Giá khuyến mại 22.400.000₫

Giá cũ: 28.000.000₫

-20%
Đèn chùm đồng BAVIA mẫu Phượng Hoàng QN-HT938 Đèn chùm đồng BAVIA mẫu Phượng Hoàng QN-HT938

Đèn chùm đồng BAVIA mẫu Phượng Hoàng QN-HT938

MSP: QN-HT938

Giá khuyến mại 11.800.000₫

Giá cũ: 14.750.000₫

-20%
Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT936 Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT936

Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT936

MSP: QN-HT936

Giá khuyến mại 13.200.000₫

Giá cũ: 16.500.000₫

-20%
Đèn thả BAVIA Chim đậu cành ML-DT1024 Đèn thả BAVIA Chim đậu cành ML-DT1024

Đèn thả BAVIA Chim đậu cành ML-DT1024

MSP: ML-DT1024

Giá khuyến mại 6.200.000₫

Giá cũ: 7.750.000₫

-20%
Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT934 Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT934

Đèn chùm đồng chao đá BAVIA QN-HT934

MSP: QN-HT934

Giá khuyến mại 38.000.000₫

Giá cũ: 47.500.000₫

-20%
Đèn thả trần pha lê BAVIA QN-HT932 Đèn thả trần pha lê BAVIA QN-HT932

Đèn thả trần pha lê BAVIA QN-HT932

MSP: QN-HT932

Giá khuyến mại 9.000.000₫

Giá cũ: 11.200.000₫

-20%
​​​​​​​Đèn chùm đồng Bát Tràng BAVIA QN-HT930 ​​​​​​​Đèn chùm đồng Bát Tràng BAVIA QN-HT930

​​​​​​​Đèn chùm đồng Bát Tràng BAVIA QN-HT930

MSP: QN-HT930

Giá khuyến mại 18.000.000₫

Giá cũ: 22.500.000₫

-25%
​​​​​​​Đèn chùm trang trí Châu Âu BAVIA QN-HT928 ​​​​​​​Đèn chùm trang trí Châu Âu BAVIA QN-HT928

​​​​​​​Đèn chùm trang trí Châu Âu BAVIA QN-HT928

MSP: QN-HT928

Giá khuyến mại 2.500.000₫

Giá cũ: 3.312.000₫

-20%
Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT926 Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT926

Đèn chùm đồng BAVIA QN-HT926

MSP: QN-HT926

Giá khuyến mại 24.800.000₫

Giá cũ: 31.000.000₫

-20%
Đèn chùm đồng hiện đại BAVIA QN-HT924 Đèn chùm đồng hiện đại BAVIA QN-HT924

Đèn chùm đồng hiện đại BAVIA QN-HT924

MSP: QN-HT924

Giá khuyến mại 8.900.000₫

Giá cũ: 11.120.000₫

-20%
Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-14 Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-14

Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-14

MSP: BA510DB-14

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Giá cũ: 1.875.000₫

Đèn thả Hera 81 lá BAVIA ML-DT1022

MSP: ML-DT1022

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn thả Hera 135 lá BAVIA ML-DT1020

MSP: ML-DT1020

Liên hệ: 0936.332.669
-20%
Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1302 Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1302

Đèn mâm trang trí BAVIA QN-1302

MSP: QN-1302

Giá khuyến mại 2.200.000₫

Giá cũ: 2.750.000₫

-20%
Đèn mâm pha lê mẫu Hoa Bách Hợp QN-1300 Đèn mâm pha lê mẫu Hoa Bách Hợp QN-1300

Đèn mâm pha lê mẫu Hoa Bách Hợp QN-1300

MSP: QN-1300

Giá khuyến mại 6.800.000₫

Giá cũ: 8.500.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần cánh Hoa Trà QN-1290 Đèn mâm ốp trần cánh Hoa Trà QN-1290

Đèn mâm ốp trần cánh Hoa Trà QN-1290

MSP: QN-1290

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.750.000₫

-20%
Đèn mâm trang trí cách Hoa Giấy QN-1288 Đèn mâm trang trí cách Hoa Giấy QN-1288

Đèn mâm trang trí cách Hoa Giấy QN-1288

MSP: QN-1288

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 4.375.000₫

-20%
Đèn chùm đồng Bát Tràng QN-HT920 Đèn chùm đồng Bát Tràng QN-HT920

Đèn chùm đồng Bát Tràng QN-HT920

MSP: QN-HT920

Giá khuyến mại 28.500.000₫

Giá cũ: 35.600.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần chữ nhật QN-1286 Đèn mâm ốp trần chữ nhật QN-1286

Đèn mâm ốp trần chữ nhật QN-1286

MSP: QN-1286

Giá khuyến mại 1.700.000₫

Giá cũ: 2.125.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần Cánh hoa sơn trà QN-1284 Đèn mâm ốp trần Cánh hoa sơn trà QN-1284

Đèn mâm ốp trần Cánh hoa sơn trà QN-1284

MSP: QN-1284

Giá khuyến mại 5.000.000₫

Giá cũ: 6.250.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần cánh hoa dã quỳ QN-1282 Đèn mâm ốp trần cánh hoa dã quỳ QN-1282

Đèn mâm ốp trần cánh hoa dã quỳ QN-1282

MSP: QN-1282

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.750.000₫

-20%
Đèn mâm ốp trần Hoa mai QN-1280 Đèn mâm ốp trần Hoa mai QN-1280

Đèn mâm ốp trần Hoa mai QN-1280

MSP: QN-1280

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 4.750.000₫

-21%
Đèn treo tường đồng ML-TD2134 Đèn treo tường đồng ML-TD2134

Đèn treo tường đồng ML-TD2134

MSP: ML-TD2134

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Giá cũ: 1.700.000₫

-20%
Đèn để bàn nghệ thuật BA510DB-12 Đèn để bàn nghệ thuật BA510DB-12

Đèn để bàn nghệ thuật BA510DB-12

MSP: BA510DB-12

Giá khuyến mại 960.000₫

Giá cũ: 1.200.000₫

Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-10 Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-10

Đèn để bàn phòng ngủ BA510DB-10

MSP: BA510DB-10

650.000₫
-20%
Đèn để bàn dân dụng Pixar BA510DB-08 Đèn để bàn dân dụng Pixar BA510DB-08

Đèn để bàn dân dụng Pixar BA510DB-08

MSP: BA510DB-08

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 812.500₫

-21%
Đèn để bàn trang trí BA510DB-06 Đèn để bàn trang trí BA510DB-06

Đèn để bàn trang trí BA510DB-06

MSP: BA510DB-06

Giá khuyến mại 950.000₫

Giá cũ: 1.200.000₫

-30%
Đèn tường đồng BAVIA ML-TD2132 Đèn tường đồng BAVIA ML-TD2132

Đèn tường đồng BAVIA ML-TD2132

MSP: ML-TD2132

Giá khuyến mại 980.000₫

Giá cũ: 1.400.000₫

-30%
Đèn để bàn trang trí kiểu nhật BA510DB-02 Đèn để bàn trang trí kiểu nhật BA510DB-02

Đèn để bàn trang trí kiểu nhật BA510DB-02

MSP: BA510DB-02

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 930.000₫

-30%
Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB-01 Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB-01

Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB-01

MSP: BA510DB-01

Giá khuyến mại 700.000₫

Giá cũ: 1.000.000₫

-30%
Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB

Đèn để bàn trang trí BAVIA BA510DB

MSP: BA510DB

Giá khuyến mại 560.000₫

Giá cũ: 800.000₫

-29%
Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2124 Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2124

Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2124

MSP: ML-TD2124

Giá khuyến mại 500.000₫

Giá cũ: 700.000₫

-30%
Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2122 Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2122

Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2122

MSP: ML-TD2122

Giá khuyến mại 650.000₫

Giá cũ: 930.000₫

-29%
Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2118 Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2118

Đèn treo tường trang trí LED ML-TD2118

MSP: ML-TD2118

Giá khuyến mại 550.000₫

Giá cũ: 780.000₫

Đèn trụ cổng mạ đồng ML-C0318

MSP: ML-C0318

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn trụ cổng BAVIA ML-C0316

MSP: ML-C0316

Liên hệ: 0936.332.669
-29%
Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018 Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018

Đèn thả trần trang trí giọt nước ML-DT1018

MSP: ML-DT1018

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 350.000₫

-27%
Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016 Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016

Đèn thả trần trang trí Nail 45 Bóng ML-DT1016

MSP: ML-DT1016

Giá khuyến mại 22.000.000₫

Giá cũ: 30.000.000₫

-30%
Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278 Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278

Đèn mâm ốp trần hộp vuông QN-1278

MSP: QN-1278

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

-29%
Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276 Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276

Đèn mâm ốp trần khung vuông QN-1276

MSP: QN-1276

Giá khuyến mại 2.700.000₫

Giá cũ: 3.800.000₫

-31%
Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274 Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274

Đèn mâm ốp trần nghệ thuật QN-1274

MSP: QN-1274

Giá khuyến mại 2.980.000₫

Giá cũ: 4.300.000₫

Đèn chống cháy nổ BAVIA BAEP020

MSP: BAEP020

Liên hệ: 0936.332.669
-34%
PHILIPS BY228P LED Highbay PHILIPS BY228P LED Highbay

PHILIPS BY228P LED Highbay

MSP: BY228P

Giá khuyến mại 4.820.000₫

Giá cũ: 7.260.000₫

-40%
PHILIPS LED Highbay BY687P LED200 PHILIPS LED Highbay BY687P LED200

PHILIPS LED Highbay BY687P LED200

MSP: BY698P

Giá khuyến mại 4.280.000₫

Giá cũ: 7.150.000₫

-40%
PHILIPS LED Highbay BY698P PHILIPS LED Highbay BY698P

PHILIPS LED Highbay BY698P

MSP: BY698P-A2

Giá khuyến mại 4.280.000₫

Giá cũ: 7.150.000₫

-38%
Đèn led nhà xưởng 250W Đèn led nhà xưởng 250W

Đèn led nhà xưởng 250W

MSP: HB-007-250W

Giá khuyến mại 3.400.000₫

Giá cũ: 5.500.000₫

-37%
Đèn led nhà xưởng 200W Đèn led nhà xưởng 200W

Đèn led nhà xưởng 200W

MSP: HB-007-200W

Giá khuyến mại 2.840.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

-37%
Đèn led nhà xưởng 150W Đèn led nhà xưởng 150W

Đèn led nhà xưởng 150W

MSP: HB-007-150W

Giá khuyến mại 2.520.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-38%
Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W

Đèn LED NHÀ XƯỞNG UFO-009-150W

MSP: UFO-009-150W

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 2.250.000₫

-35%
Đèn led nhà xưởng HB105-150W Đèn led nhà xưởng HB105-150W

Đèn led nhà xưởng HB105-150W

MSP: HB105-150W

Giá khuyến mại 680.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

-36%
Đèn led nhà xưởng HB105-100W Đèn led nhà xưởng HB105-100W

Đèn led nhà xưởng HB105-100W

MSP: HB105-100W

Giá khuyến mại 580.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Đèn led chống cháy nổ UFO-011

MSP: UFO-011

Liên hệ: 0936.332.669
-38%
Đèn led nhà xưởng HB-007-100W Đèn led nhà xưởng HB-007-100W

Đèn led nhà xưởng HB-007-100W

MSP: HB-007-100W

Giá khuyến mại 2.250.000₫

Giá cũ: 3.600.000₫

Đèn led nhà xưởng UFO-010

MSP: UFO-010

Liên hệ: 0936.332.669
-45%
Đèn nhà xưởng UFO BAVIA-100W Đèn nhà xưởng UFO BAVIA-100W

Đèn nhà xưởng UFO BAVIA-100W

MSP: UFO-009-100W

Giá khuyến mại 900.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Đèn Led nhà xưởng HB-003

MSP: HB-003

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn Led nhà xưởng HB-002

MSP: HB-002

Liên hệ: 0936.332.669

Đèn led sân vận động HB108

MSP: HB108

Liên hệ: 0936.332.669
-22%
Đèn led nhà xưởng HB105-50W Đèn led nhà xưởng HB105-50W

Đèn led nhà xưởng HB105-50W

MSP: HB105-50W

Giá khuyến mại 350.000₫

Giá cũ: 450.000₫

-41%
Đèn led nhà xưởng HB104 Đèn led nhà xưởng HB104

Đèn led nhà xưởng HB104

MSP: HB104

Giá khuyến mại 1.000.000₫

Giá cũ: 1.700.000₫

Đèn led nhà xưởng HB103

MSP: HB103

Liên hệ: 0936.332.669
Đèn LED lowbay light Đèn LED lowbay light

Đèn LED lowbay light

MSP: HB-LB001

180.000₫
-38%
ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W

ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/200W

MSP: QN-HB2/200W

Giá khuyến mại 1.950.000₫

Giá cũ: 3.120.000₫

-37%
ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W

ĐÈN LED HIGHBAY QN-HB2/150W

MSP: QN-HB2/150W

Giá khuyến mại 1.380.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

-33%
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG QN-HB2/100W

MSP: QN-HB2/100W

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giá cũ: 1.800.000₫

-25%
Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

MSP:  FV-70HQD1-GO

Giá khuyến mại 5.835.000₫

Giá cũ: 7.780.000₫

-25%
Bếp điện từ panasonic KY-A227D Bếp điện từ panasonic KY-A227D

Bếp điện từ panasonic KY-A227D

MSP: KY-A227D

Giá khuyến mại 17.250.000₫

Giá cũ: 22.990.000₫

-25%
Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK

Máy nước nóng có bơm trợ lực panasonic DH-3RP2VK

MSP: DH-3RP2VK

Giá khuyến mại 3.750.000₫

Giá cũ: 4.990.000₫

-25%
Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic

Máy lọc không khí và khử mùi F-PXL45A panasonic

MSP:  F-PXL45A

Giá khuyến mại 7.990.000₫

Giá cũ: 10.650.000₫

-30%
Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388 Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388

Đèn chiếu gương panasonic HH-LW0512388

MSP: HH-LW0512388

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBB1466 Đèn treo tường panasonic NBB1466

Đèn treo tường panasonic NBB1466

MSP: NBB1466

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2851 Đèn treo tường panasonic NBL2851

Đèn treo tường panasonic NBL2851

MSP: NBL2851

Giá khuyến mại 1.253.000₫

Giá cũ: 1.790.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL1291 Đèn treo tường panasonic NBL1291

Đèn treo tường panasonic NBL1291

MSP: NBL1291

Giá khuyến mại 1.659.000₫

Giá cũ: 2.370.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2621 Đèn treo tường panasonic NBL2621

Đèn treo tường panasonic NBL2621

MSP: NBL2621

Giá khuyến mại 1.106.000₫

Giá cũ: 1.580.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic NBL2622 Đèn treo tường panasonic NBL2622

Đèn treo tường panasonic NBL2622

MSP: NBL2622

Giá khuyến mại 756.000₫

Giá cũ: 1.080.000₫

-30%
Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723 Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723

Đèn nấm sân vườn panasonic NGL2723

MSP: NGL2723

Giá khuyến mại 1.253.000₫

Giá cũ: 1.790.000₫

-30%
Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434 Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434

Đèn cột sân vườn panasonic NGL8434

MSP: NGL8434

Giá khuyến mại 1.456.000₫

Giá cũ: 2.080.000₫

-30%
đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453 đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453

đèn nấm sân vườn panasonic NGL8453

MSP: NGL8453

Giá khuyến mại 1.008.000₫

Giá cũ: 1.440.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1214

MSP: NGL1214

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1212

MSP: NGL1212

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211 Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211

Đèn âm sàn âm đất panasonic NGL1211

MSP: NGL1211

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

-30%
Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691 Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691

Đèn gắn tường ngoài trời panasonic NBL2691

MSP: NBL2691

Giá khuyến mại 735.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

-30%
Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219 Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219

Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6020219

MSP: HH-LW6020219

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219 Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219

Đèn treo tường tròn panasonic HH-LW6010219

MSP: HH-LW6010219

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619 Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619

Đèn treo tường panasonic HH-LW6020619

MSP: HH-LW6020619

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619 Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619

Đèn treo tường panasonic HH-LW6010619

MSP: HH-LW6010619

Giá khuyến mại 836.500₫

Giá cũ: 1.195.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419 Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419

Đèn treo tường panasonic HH-LW6020419

MSP: HH-LW6020419

Giá khuyến mại 679.000₫

Giá cũ: 970.000₫

-30%
Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419 Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419

Đèn treo tường panasonic HH-LW6010419

MSP: HH-LW6010419

Giá khuyến mại 679.000₫

Giá cũ: 970.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888 Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888

Đèn ốp trần panasonic HH-LA157888

MSP: HH-LA157888

Giá khuyến mại 1.393.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788 Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788

Đèn ốp trần panasonic HH-LA157788

MSP: HH-LA157788

Giá khuyến mại 1.393.000₫

Giá cũ: 1.990.000₫

-30%
Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488 Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488

Đèn ốp trần panasonic HH-LAZ181488

MSP: HH-LAZ181488

Giá khuyến mại 2.765.000₫

Giá cũ: 3.950.000₫

-45%
Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186 Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186

Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T186

MSP: NT8T186

Giá khuyến mại 78.000₫

Giá cũ: 143.000₫

-48%
Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183 Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183

Đèn led T8 panasonic 1.2m 18W NT8T183

MSP: NT8T183

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 143.000₫

-30%
Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288 Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288

Đèn ốp trần LED Panasonic HH-XZ352288

MSP: HH-XZ352288

Giá khuyến mại 3.304.000₫

Giá cũ: 4.720.000₫

-30%
Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186 Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186

Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH186

MSP: NSH186

Giá khuyến mại 174.300₫

Giá cũ: 249.000₫

-30%
Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183 Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183

Đèn tuýp led bán nguyệt panasonic 0,6m NSH183

MSP: NSH183

Giá khuyến mại 174.300₫

Giá cũ: 249.000₫

-25%
Led dây Panasonic NST1206 Led dây Panasonic NST1206

Led dây Panasonic NST1206

MSP: NST1206

Giá khuyến mại 3.000.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-25%
Led dây Panasonic NST1202 Led dây Panasonic NST1202

Led dây Panasonic NST1202

MSP: NST1202

Giá khuyến mại 3.000.000₫

Giá cũ: 4.000.000₫

-12%
Bóng đèn HQ nuôi cấy mô Bóng đèn HQ nuôi cấy mô

Bóng đèn HQ nuôi cấy mô

MSP: FL T8 - 36W NCM 65

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 39.600₫

-43%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-19.LED

MSP: RD-RL-16.LED

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 264.000₫

-43%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-16.LED

MSP: RD-RL-16.LED

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 264.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-26.LED

MSP: RD-RL-26.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-24.LED

MSP: RD-RL-24.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-47%
Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED

Đèn bàn bảo vệ thị lực RD-RL-27.LED

MSP: RD-RL-27.LED

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 187.000₫

-39%
ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ

ĐÈN EXIT KẾT HỢP SỰ CỐ

MSP: XF-ZFZD-E3WB

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 280.000₫

-39%
ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT KÍNH TRONG 2 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXLK02M

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 280.000₫

-44%
ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG CÓ CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXLC1M

Giá khuyến mại 90.000₫

Giá cũ: 160.000₫

-47%
ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG

ĐÈN EXIT 1 MẶT LILANG KHÔNG CHỈ HƯỚNG

MSP: ML-EXL1M

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 150.000₫

-42%
ĐÈN SỰ CỐ LILANG ĐÈN SỰ CỐ LILANG

ĐÈN SỰ CỐ LILANG

MSP: ML-E3WB

Giá khuyến mại 115.000₫

Giá cũ: 200.000₫

-40%
Đèn led bản lề tủ QN-BLT001 Đèn led bản lề tủ QN-BLT001

Đèn led bản lề tủ QN-BLT001

MSP: QN-BLT001

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 25.000₫

Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W

Đèn âm trần D AT02L ĐM 110/9W

MSP: D AT02L ĐM 110/9W

155.000₫
Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W

Đèn âm trần D AT02L ĐM 90/6W

MSP: D AT02L ĐM 90/6W

120.000₫
Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W

Đèn âm trần D AT08L ĐM 110/9W

MSP: D AT08L ĐM 110/9W

160.000₫
Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W

Đèn âm trần D AT08L ĐM 90/7W

MSP: D AT08L ĐM 90/7W

120.000₫
Đèn led âm trần cảm biến 9W Đèn led âm trần cảm biến 9W

Đèn led âm trần cảm biến 9W

MSP: D AT04L 110/9W PIR

200.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng