Tất cả sản phẩm

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-36W

MSP: UG8213-36W

Liên hệ
Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-36W
Liên hệ

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-36W Đèn Led âm nước 36W được thiết kế tiêu chuẩn IP68, hoàn toàn kín,...

-50%
Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-12W Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-12W

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-12W

MSP: UG8213-12W

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-12W

Giá cũ: 900.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-12W Đèn Led âm nước 12W được thiết kế tiêu chuẩn IP68, hoàn toàn kín,...

Xem nhanh
-49%
Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-9W Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-9W

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-9W

MSP: UG8213-9W

Giá khuyến mại 360.000₫

Giá cũ: 700.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-9W

Giá cũ: 700.000₫

Giá khuyến mại 360.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-9W Đèn Led âm nước 9W được thiết kế tiêu chuẩn IP68, hoàn toàn kín,...

Xem nhanh
-54%
Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-3W Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-3W

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-3W

MSP: UG8213-3W

Giá khuyến mại 230.000₫

Giá cũ: 500.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-3W

Giá cũ: 500.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Đèn âm nước RGB BAVIA UG8213-3W Đèn Led âm nước 3W được thiết kế tiêu chuẩn IP68, hoàn toàn kín,...

Xem nhanh
-45%
Đèn âm nước BAVIA UG8211-6W Đèn âm nước BAVIA UG8211-6W

Đèn âm nước BAVIA UG8211-6W

MSP: UG8211-6W

Giá khuyến mại 230.000₫

Giá cũ: 420.000₫

Đèn âm nước BAVIA UG8211-6W

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Đèn âm nước là dòng đèn được thiết kế chuyên dụng dùng cho chiếu sáng dưới môi trường nước, thường được thiết kế...

Xem nhanh
-42%
Đèn âm nước bánh xe RGB BAVIA UG8223-9W Đèn âm nước bánh xe RGB BAVIA UG8223-9W

Đèn âm nước bánh xe RGB BAVIA UG8223-9W

MSP: UG8223-9W

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 1.300.000₫

Đèn âm nước bánh xe RGB BAVIA UG8223-9W

Giá cũ: 1.300.000₫

Giá khuyến mại 750.000₫

Đèn âm nước bánh xe RGB BAVIA UG8223-9W Thông tin sản phẩm : Mã...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED dưới nước Paragon PRGW9L/30 Đèn LED dưới nước Paragon PRGW9L/30

Đèn LED dưới nước Paragon PRGW9L/30

MSP: PRGW9L/30

Giá khuyến mại 1.743.000₫

Giá cũ: 2.490.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGW9L/30

Giá cũ: 2.490.000₫

Giá khuyến mại 1.743.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGW9L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGW9L/30...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED âm nước Paragon PRGW6L/30 Đèn LED âm nước Paragon PRGW6L/30

Đèn LED âm nước Paragon PRGW6L/30

MSP: PRGW6L/30

Giá khuyến mại 1.297.100₫

Giá cũ: 1.853.000₫

Đèn LED âm nước Paragon PRGW6L/30

Giá cũ: 1.853.000₫

Giá khuyến mại 1.297.100₫

Đèn LED âm nước Paragon PRGW6L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGW6L/30...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED dưới nước Paragon PRGZ18L/30 Đèn LED dưới nước Paragon PRGZ18L/30

Đèn LED dưới nước Paragon PRGZ18L/30

MSP: PRGZ18L/30

Giá khuyến mại 2.139.900₫

Giá cũ: 3.057.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGZ18L/30

Giá cũ: 3.057.000₫

Giá khuyến mại 2.139.900₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGZ18L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGZ18L/30...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED dưới nước Paragon PRGV6L/30 Đèn LED dưới nước Paragon PRGV6L/30

Đèn LED dưới nước Paragon PRGV6L/30

MSP: PRGV6L/30

Giá khuyến mại 485.100₫

Giá cũ: 693.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGV6L/30

Giá cũ: 693.000₫

Giá khuyến mại 485.100₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGV6L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGV6L/30...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED dưới nước Paragon PRGY3L/30 Đèn LED dưới nước Paragon PRGY3L/30

Đèn LED dưới nước Paragon PRGY3L/30

MSP: PRGY3L/30

Giá khuyến mại 668.500₫

Giá cũ: 955.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGY3L/30

Giá cũ: 955.000₫

Giá khuyến mại 668.500₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGY3L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGY3L/30...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED dưới nước Paragon PRGU3L/30 Đèn LED dưới nước Paragon PRGU3L/30

Đèn LED dưới nước Paragon PRGU3L/30

MSP: PRGU3L/30

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 300.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGU3L/30

Giá cũ: 300.000₫

Giá khuyến mại 210.000₫

Đèn LED dưới nước Paragon PRGU3L/30 Thông tin sản phẩm : Model : PRGU3L/30...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0936.332.669