Tất cả sản phẩm

-32%
Quạt Trần Panasonic F‑48DGL Quạt Trần Panasonic F‑48DGL

Quạt Trần Panasonic F‑48DGL

MSP: F‑48DGL

Giá khuyến mại 7.350.000₫

Giá cũ: 10.730.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑48DGL

Giá cũ: 10.730.000₫

Giá khuyến mại 7.350.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑48DGL Có thể kết nối Wireless 2.4 GHz và sử dụng ứng dụng Panasonic để điều khiển từ xa (phù hợp cho cả hệ điều hành iOS...

Xem nhanh
-31%
Quạt Trần Panasonic F‑60DHN Quạt Trần Panasonic F‑60DHN

Quạt Trần Panasonic F‑60DHN

MSP: F‑60DHN

Giá khuyến mại 6.800.000₫

Giá cũ: 9.880.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑60DHN

Giá cũ: 9.880.000₫

Giá khuyến mại 6.800.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑60DHN Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android) Công...

Xem nhanh
-32%
Quạt Trần Panasonic F‑60DGN Quạt Trần Panasonic F‑60DGN

Quạt Trần Panasonic F‑60DGN

MSP: F‑60DGN

Giá khuyến mại 8.690.000₫

Giá cũ: 12.780.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑60DGN

Giá cũ: 12.780.000₫

Giá khuyến mại 8.690.000₫

Quạt Trần Panasonic F‑60DGN Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android) ...

Xem nhanh
-60%
Quạt trần panasonic F-56NCL-S Quạt trần panasonic F-56NCL-S

Quạt trần panasonic F-56NCL-S

MSP: F-56NCL-s

Giá khuyến mại 1.370.000₫

Giá cũ: 3.400.000₫

Quạt trần panasonic F-56NCL-S

Giá cũ: 3.400.000₫

Giá khuyến mại 1.370.000₫

Quạt trần panasonic F-56NCL-S thông tin sản phẩm : Chiều dài ti treo : 30.4cm ...

Xem nhanh
-60%
Quạt trần panasonic F-56NCL Quạt trần panasonic F-56NCL

Quạt trần panasonic F-56NCL

MSP: F-56NCL

Giá khuyến mại 1.370.000₫

Giá cũ: 3.400.000₫

Quạt trần panasonic F-56NCL

Giá cũ: 3.400.000₫

Giá khuyến mại 1.370.000₫

Quạt trần panasonic F-56NCL thông tin sản phẩm : Chiều dài ti treo : 45.7cm ...

Xem nhanh
-37%
Quạt trần panasonic F-48CZL Quạt trần panasonic F-48CZL

Quạt trần panasonic F-48CZL

MSP: F-48CZL

Giá khuyến mại 2.770.000₫

Giá cũ: 4.390.000₫

Quạt trần panasonic F-48CZL

Giá cũ: 4.390.000₫

Giá khuyến mại 2.770.000₫

Quạt trần panasonic F-48CZL thông tin sản phẩm : Chiều dài ti treo : 14cm ...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GO Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GO

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GO

MSP: F-56MZG-GO

Giá khuyến mại 1.970.000₫

Giá cũ: 3.170.000₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GO

Giá cũ: 3.170.000₫

Giá khuyến mại 1.970.000₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GO Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : F-56MZG-GO...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GOS Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GOS

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GOS

MSP: F-56MZG-GOS

Giá khuyến mại 1.965.400₫

Giá cũ: 3.170.000₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GOS

Giá cũ: 3.170.000₫

Giá khuyến mại 1.965.400₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-GOS Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : F-56MZG-GOS...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-SS Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-SS

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-SS

MSP: F-56MZG-SS

Giá khuyến mại 1.965.300₫

Giá cũ: 3.170.000₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-SS

Giá cũ: 3.170.000₫

Giá khuyến mại 1.965.300₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MZG-SS Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MPG-S Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MPG-S

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MPG-S

MSP: F-56MPG-S

Giá khuyến mại 1.965.400₫

Giá cũ: 3.170.000₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MPG-S

Giá cũ: 3.170.000₫

Giá khuyến mại 1.965.400₫

Quạt trần 4 cánh panasonic F-56MPG-S thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : F-56MPG-S...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần panasonic F-60MZ2-MS Quạt trần panasonic F-60MZ2-MS

Quạt trần panasonic F-60MZ2-MS

MSP: F-60MZ2-MS

Giá khuyến mại 920.000₫

Giá cũ: 1.480.000₫

Quạt trần panasonic F-60MZ2-MS

Giá cũ: 1.480.000₫

Giá khuyến mại 920.000₫

Quạt trần panasonic F-60MZ2-MS thông tin sản phẩm : Chiều dài ti treo : 22.8cm ...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần panasonic F-60WWK-S Quạt trần panasonic F-60WWK-S

Quạt trần panasonic F-60WWK-S

MSP: F-60WWK

Giá khuyến mại 4.197.300₫

Giá cũ: 6.770.000₫

Quạt trần panasonic F-60WWK-S

Giá cũ: 6.770.000₫

Giá khuyến mại 4.197.300₫

Quạt trần panasonic F-60WWK thông tin sản phẩm : Màu trắng, chiều dài ti treo : 22.5cm ...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần Panasonic F-60TDN-S Quạt trần Panasonic F-60TDN-S

Quạt trần Panasonic F-60TDN-S

MSP: F-60TDN

Giá khuyến mại 4.194.400₫

Giá cũ: 6.770.000₫

Quạt trần Panasonic F-60TDN-S

Giá cũ: 6.770.000₫

Giá khuyến mại 4.194.400₫

Quạt trần Panasonic F-60TDN-S thông tin sản phẩm : chiều dài ti : 21cm ...

Xem nhanh
-38%
Quạt trần Panasonic F-60XDN-W Quạt trần Panasonic F-60XDN-W

Quạt trần Panasonic F-60XDN-W

MSP: F-60XDN-w

Giá khuyến mại 4.848.300₫

Giá cũ: 7.820.000₫

Quạt trần Panasonic F-60XDN-W

Giá cũ: 7.820.000₫

Giá khuyến mại 4.848.300₫

Quạt trần Panasonic F-60XDN-W thông tin sản phẩm : Màu Trắng , chiều dài ti treo 28.8cm ...

Xem nhanh
-28%
Quạt đèn trang trí BA-32HD220D07 Quạt đèn trang trí BA-32HD220D07

Quạt đèn trang trí BA-32HD220D07

MSP: BA-32HD220D07

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Giá cũ: 4.290.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD220D07

Giá cũ: 4.290.000₫

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD220D07 Màu: Màu bạc Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 32w Đèn có 4 chế độ màu Quạt...

Xem nhanh
-27%
Quạt đèn trang trí BA-32HD245D06 Quạt đèn trang trí BA-32HD245D06

Quạt đèn trang trí BA-32HD245D06

MSP: BA-32HD245D06

Giá khuyến mại 3.300.000₫

Giá cũ: 4.490.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD245D06

Giá cũ: 4.490.000₫

Giá khuyến mại 3.300.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD245D06 Màu: Màu vàng Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 32w Đèn có 4 chế độ màu Quạt...

Xem nhanh
-27%
Quạt đèn trang trí BA-32HD230D21 Quạt đèn trang trí BA-32HD230D21

Quạt đèn trang trí BA-32HD230D21

MSP: BA-32HD230D21

Giá khuyến mại 3.220.000₫

Giá cũ: 4.430.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD230D21

Giá cũ: 4.430.000₫

Giá khuyến mại 3.220.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD230D21 Màu: Màu vàng Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 32w Đèn có 4 chế độ màu Quạt...

Xem nhanh
-21%
Quạt đèn trang trí BA-32HD195D13 Quạt đèn trang trí BA-32HD195D13

Quạt đèn trang trí BA-32HD195D13

MSP: BA-32HD195D13

Giá khuyến mại 2.750.000₫

Giá cũ: 3.490.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD195D13

Giá cũ: 3.490.000₫

Giá khuyến mại 2.750.000₫

Quạt đèn trang trí BA-32HD195D13 Màu: Màu bạc Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 32w Đèn có 4 chế độ màu Quạt...

Xem nhanh
-29%
Quạt đèn trang trí BA-24HD200D15 Quạt đèn trang trí BA-24HD200D15

Quạt đèn trang trí BA-24HD200D15

MSP: BA-24HD200D15

Giá khuyến mại 3.050.000₫

Giá cũ: 4.280.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD200D15

Giá cũ: 4.280.000₫

Giá khuyến mại 3.050.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD200D15 Màu: Màu xanh -trắng Sải cánh dài: 800mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 24w Đèn có 4 chế độ màu...

Xem nhanh
-23%
Quạt đèn trang trí BA-24HD560D1 Quạt đèn trang trí BA-24HD560D1

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D1

MSP: BA-24HD560D1

Giá khuyến mại 8.890.000₫

Giá cũ: 11.560.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D1

Giá cũ: 11.560.000₫

Giá khuyến mại 8.890.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D1 Màu: Màu đồng nhạt Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 8*E14 24w Đèn có 4 chế độ màu...

Xem nhanh
-23%
Quạt đèn trang trí BA-24HD560D2 Quạt đèn trang trí BA-24HD560D2

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D2

MSP: BA-24HD560D2

Giá khuyến mại 8.890.000₫

Giá cũ: 11.560.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D2

Giá cũ: 11.560.000₫

Giá khuyến mại 8.890.000₫

Quạt đèn trang trí BA-24HD560D2 Màu: Màu đồng Sải cánh dài: 1100mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Bóng đèn 8*E14 24w Đèn có 4 chế độ màu Quạt...

Xem nhanh
-19%
Quạt đèn trang trí BA-TN524039TL Quạt đèn trang trí BA-TN524039TL

Quạt đèn trang trí BA-TN524039TL

MSP: BA-TN524039TL

Giá khuyến mại 3.280.000₫

Giá cũ: 4.060.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TN524039TL

Giá cũ: 4.060.000₫

Giá khuyến mại 3.280.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TN524039TL Màu: Màu trắng Sải cánh dài: 1520mm Vật liệu cánh: Cánh nhựa Số lượng cánh: 6 cánh Động cơ DC - vật liệu...

Xem nhanh
-26%
Quạt đèn trang trí BA-TG518527NL Quạt đèn trang trí BA-TG518527NL

Quạt đèn trang trí BA-TG518527NL

MSP: BA-TG518527NL

Giá khuyến mại 2.550.000₫

Giá cũ: 3.460.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TG518527NL

Giá cũ: 3.460.000₫

Giá khuyến mại 2.550.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TG518527NL Màu: Màu nâu Sải cánh dài: 1320mm Vật liệu cánh: Cánh gỗ Số lượng cánh: 5 cánh Động cơ DC - vật liệu...

Xem nhanh
-24%
Quạt đèn trang trí BA-TG517012DL Quạt đèn trang trí BA-TG517012DL

Quạt đèn trang trí BA-TG517012DL

MSP: BA-TG517012DL

Giá khuyến mại 2.350.000₫

Giá cũ: 3.080.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TG517012DL

Giá cũ: 3.080.000₫

Giá khuyến mại 2.350.000₫

Quạt đèn trang trí BA-TG517012DL Màu: Màu đồng cổ Sải cánh dài: 1320mm Vật liệu cánh: Cánh gỗ Số lượng cánh: 5 cánh Động cơ DC - vật...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay