Tất cả sản phẩm

-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NF3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NF3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NF3

MSP: FV-25NF3

Giá khuyến mại 9.093.000₫

Giá cũ: 12.990.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NF3

Giá cũ: 12.990.000₫

Giá khuyến mại 9.093.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NF3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-25NF3 Hi 390 1900 43 117 Ø250 Low 325 1600 40 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NS3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NS3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NS3

MSP: FV-25NS3

Giá khuyến mại 7.910.000₫

Giá cũ: 11.300.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NS3

Giá cũ: 11.300.000₫

Giá khuyến mại 7.910.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-25NS3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-25NS3 Hi 345 1700 41 105 Ø250 Low 265 1380 38 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-23NL3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-23NL3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-23NL3

MSP: FV-23NL3

Giá khuyến mại 5.985.000₫

Giá cũ: 8.550.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-23NL3

Giá cũ: 8.550.000₫

Giá khuyến mại 5.985.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-23NL3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-23NL3 Hi 230 1200 40 74 Ø200 Low 170 900 34 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-20NS3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-20NS3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-20NS3

MSP: FV-20NS3

Giá khuyến mại 4.893.000₫

Giá cũ: 6.990.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-20NS3

Giá cũ: 6.990.000₫

Giá khuyến mại 4.893.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-20NS3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-20NS3 Hi 120 920 32 57 Ø200 Low 113 720 29 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NF3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NF3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NF3

MSP: FV-18NF3

Giá khuyến mại 3.955.000₫

Giá cũ: 5.650.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NF3

Giá cũ: 5.650.000₫

Giá khuyến mại 3.955.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NF3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-18NF3 Hi 91 770 31 48 Ø200 Low 80 620 29 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NS3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NS3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NS3

MSP: FV-18NS3

Giá khuyến mại 3.255.000₫

Giá cũ: 4.650.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NS3

Giá cũ: 4.650.000₫

Giá khuyến mại 3.255.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-18NS3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-18NS3 Hi 60 500 29 31 Ø150 Low 55 405 27 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-15NS3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-15NS3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-15NS3

MSP: FV-15NS3

Giá khuyến mại 2.730.000₫

Giá cũ: 3.900.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-15NS3

Giá cũ: 3.900.000₫

Giá khuyến mại 2.730.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-15NS3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-15NS3 Hi 33 340 25 21 Ø150 Low 29.5 275 22 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-12NS3 Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-12NS3

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-12NS3

MSP: FV-12NS3

Giá khuyến mại 2.065.000₫

Giá cũ: 2.950.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-12NS3

Giá cũ: 2.950.000₫

Giá khuyến mại 2.065.000₫

Quạt hút âm trần Cabinet Panasonic FV-12NS3 Thông số kỹ thuật : Mã số Cấp độ Công suất (W) Lưu lượng gió (CMH) Độ ồn (dB) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước chừa lỗ tròn (cm) FV-12NS3 Hi 18 180 21 11 Ø100 Low 17 145 17 Ứng dụng : Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4 Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

MSP: FV-45GS4

Giá khuyến mại 10.990.000₫

Giá cũ: 15.700.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4

Giá cũ: 15.700.000₫

Giá khuyến mại 10.990.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-45GS4 Công suất Tiêu thụ: 227W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 5200 Độ ồn (dB): 51 Diện tích đề xuất (m2):  Kích thước chừa lỗ vuông ( Cm):...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4 Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4

MSP: FV-40GS4

Giá khuyến mại 6.720.000₫

Giá cũ: 9.600.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4

Giá cũ: 9.600.000₫

Giá khuyến mại 6.720.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-40GS4 Công suất Tiêu thụ: 161W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 3610 Độ ồn (dB): 47 Diện tích đề xuất (m2):  Kích thước chừa lỗ vuông ( Cm):...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4 Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4

MSP: FV-35GS4

Giá khuyến mại 5.285.000₫

Giá cũ: 7.550.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4

Giá cũ: 7.550.000₫

Giá khuyến mại 5.285.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4 Thông số kỹ thuật : Mã sản phẩm : FV-35GS4 Công suất Tiêu thụ: 88W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 2560 Độ ồn (dB): 44 Diện tích đề xuất (m2):  Kích thước chừa lỗ vuông (...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4 Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4

MSP: FV-30GS4

Giá khuyến mại 4.305.000₫

Giá cũ: 6.150.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4

Giá cũ: 6.150.000₫

Giá khuyến mại 4.305.000₫

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-30GS4 Công suất Tiêu thụ: 59W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 1820 Độ ồn (dB): 38 Diện tích đề xuất (m2):  Kích thước chừa lỗ vuông ( Cm):...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0909984006
Chat hỗ trợ
Chat ngay