Tất cả sản phẩm

-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

MSP: PIFC118L10

Giá khuyến mại 233.100₫

Giá cũ: 333.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

Giá cũ: 333.000₫

Giá khuyến mại 233.100₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PIFC118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 1000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFI118L10 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFI118L10

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFI118L10

MSP: PIFI118L10

Giá khuyến mại 367.500₫

Giá cũ: 525.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFI118L10

Giá cũ: 525.000₫

Giá khuyến mại 367.500₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFI118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PIFI118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 930 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản phẩm chính...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH236L36 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH236L36

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH236L36

MSP: PIFH236L36

Giá khuyến mại 877.100₫

Giá cũ: 1.253.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH236L36

Giá cũ: 1.253.000₫

Giá khuyến mại 877.100₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH236L36 Thông tin sản phẩm : Model : PIFH236L36 Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 3720 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40W+-4 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH136L18 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH136L18

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH136L18

MSP: PIFH136L18

Giá khuyến mại 644.700₫

Giá cũ: 921.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH136L18

Giá cũ: 921.000₫

Giá khuyến mại 644.700₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH136L18 Thông tin sản phẩm : Model : PIFH136L18 Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH218L20 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH218L20

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH218L20

MSP: PIFH218L20

Giá khuyến mại 689.500₫

Giá cũ: 985.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH218L20

Giá cũ: 985.000₫

Giá khuyến mại 689.500₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH218L20 Thông tin sản phẩm : Model : PIFH218L20 Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH118L10 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH118L10

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH118L10

MSP: PIFH118L10

Giá khuyến mại 427.700₫

Giá cũ: 611.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH118L10

Giá cũ: 611.000₫

Giá khuyến mại 427.700₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFH118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PIFH118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 930 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10w+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK236L36 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK236L36

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK236L36

MSP: PIFK236L36

Giá khuyến mại 1.423.100₫

Giá cũ: 2.033.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK236L36

Giá cũ: 2.033.000₫

Giá khuyến mại 1.423.100₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK236L36 Thông tin sản phẩm : Model : PIFK236L36 Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 4000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40W+-4 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản phẩm...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK136L18 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK136L18

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK136L18

MSP: PIFK136L18

Giá khuyến mại 1.159.200₫

Giá cũ: 1.656.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK136L18

Giá cũ: 1.656.000₫

Giá khuyến mại 1.159.200₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK136L18 Thông tin sản phẩm : Model : PIFK136L18 Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản phẩm...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK218L20 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK218L20

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK218L20

MSP: PIFK218L20

Giá khuyến mại 893.900₫

Giá cũ: 1.277.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK218L20

Giá cũ: 1.277.000₫

Giá khuyến mại 893.900₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK218L20 Thông tin sản phẩm : Model : PIFK218L20 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết: Sản phẩm...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK118L10 Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK118L10

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK118L10

MSP: PIFK118L10

Giá khuyến mại 716.800₫

Giá cũ: 1.024.000₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK118L10

Giá cũ: 1.024.000₫

Giá khuyến mại 716.800₫

Bộ đèn chống thấm chống bụi Paragon PIFK118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PIFK118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 1000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc Chúng tôi cam kết: Sản phẩm...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM110L10 Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM110L10

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM110L10

MSP: PCFMM110L10

Giá khuyến mại 132.300₫

Giá cũ: 189.000₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM110L10

Giá cũ: 189.000₫

Giá khuyến mại 132.300₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM110L10 Thông tin sản phẩm : Model : PCFMM110L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 1250 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10w+-2 Tuổi thọ: 25000 giờ Chíp LED: Epistar/Bridgelux BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM120L20 Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM120L20

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM120L20

MSP: PCFMM120L20

Giá khuyến mại 170.800₫

Giá cũ: 244.000₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM120L20

Giá cũ: 244.000₫

Giá khuyến mại 170.800₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM120L20 Thông tin sản phẩm : Model : PCFMM120L20 Loại bóng: 1x20w Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 2500 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20w+-2 Tuổi thọ: 25000 giờ Chíp LED: Epistar/Bridgelux BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM220L40 Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM220L40

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM220L40

MSP: PCFMM220L40

Giá khuyến mại 314.300₫

Giá cũ: 449.000₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM220L40

Giá cũ: 449.000₫

Giá khuyến mại 314.300₫

Máng đèn batten dân dụng Paragon PCFMM220L40 Thông tin sản phẩm : Model : PCFMM220L40 Loại bóng: 2x20w Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 5000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40w+-4 Tuổi thọ: 25000 giờ Chíp LED: Epistar/Bridgelux BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn kiểu batten Paragon PSLA20L Máng đèn kiểu batten Paragon PSLA20L

Máng đèn kiểu batten Paragon PSLA20L

MSP: PSLA20L

Giá khuyến mại 700.700₫

Giá cũ: 1.001.000₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PSLA20L

Giá cũ: 1.001.000₫

Giá khuyến mại 700.700₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PSLA20L Thông tin sản phẩm : Model : PSLA20L Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 1700 lm Nhiệt độ màu: 5700K Công suất: 20w+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ CRI (Ra): 50 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết: Sản...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB136L18 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB136L18

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB136L18

MSP: PCFB136L18

Giá khuyến mại 257.600₫

Giá cũ: 368.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB136L18

Giá cũ: 368.000₫

Giá khuyến mại 257.600₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB136L18 Thông tin sản phẩm : Model : PCFB136L18 Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 1700 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 20w+-2 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 1337x114x45 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB118L10 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB118L10

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB118L10

MSP: PCFB118L10

Giá khuyến mại 192.500₫

Giá cũ: 275.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB118L10

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 192.500₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFB118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PCFB118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 850 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 10w+-2 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 725x114x45 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA236L36 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA236L36

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA236L36

MSP: PCFA236L36

Giá khuyến mại 436.800₫

Giá cũ: 624.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA236L36

Giá cũ: 624.000₫

Giá khuyến mại 436.800₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA236L36 Thông tin sản phẩm : Model : PCFA236L36 Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 3400 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 40w+-4 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 1337x163x54 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA136L18 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA136L18

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA136L18

MSP: PCFA136L18

Giá khuyến mại 257.600₫

Giá cũ: 368.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA136L18

Giá cũ: 368.000₫

Giá khuyến mại 257.600₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA136L18 Thông tin sản phẩm : Model : PCFA136L18 Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 1700 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 20w+-2 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 1337x114x45 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA218L20 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA218L20

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA218L20

MSP: PCFA218L20

Giá khuyến mại 335.300₫

Giá cũ: 479.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA218L20

Giá cũ: 479.000₫

Giá khuyến mại 335.300₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA218L20 Thông tin sản phẩm : Model : PCFA218L20 Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 1700 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 20w+-2 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 725x163x54 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA118L10 Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA118L10

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA118L10

MSP: PCFA118L10

Giá khuyến mại 192.500₫

Giá cũ: 275.000₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA118L10

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 192.500₫

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa Paragon PCFA118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PCFA118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 85 lm/w Quang thông: 850 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Công suất: 10w+-2 Nhiệt độ làm việc: -20~400C Kích thước: 725x114x45 mm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB236L36 Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB236L36

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB236L36

MSP: PIFB236L36

Giá khuyến mại 382.200₫

Giá cũ: 546.000₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB236L36

Giá cũ: 546.000₫

Giá khuyến mại 382.200₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB236L36 Thông tin sản phẩm : Model : PIFB236L36 Loại bóng: 2x20w Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 5000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40w+-4 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết: Sản phẩm chính...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB218L20 Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB218L20

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB218L20

MSP: PIFB218L20

Giá khuyến mại 298.200₫

Giá cũ: 426.000₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB218L20

Giá cũ: 426.000₫

Giá khuyến mại 298.200₫

Máng đèn kiểu batten Paragon PIFB218L20 Thông tin sản phẩm :  Model : PIFB218L20 Loại bóng: 2x10w Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 2500 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20w+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết: Sản phẩm chính...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn LED batten Paragon PIFB118L10 Máng đèn LED batten Paragon PIFB118L10

Máng đèn LED batten Paragon PIFB118L10

MSP: PIFB118L10

Giá khuyến mại 167.300₫

Giá cũ: 239.000₫

Máng đèn LED batten Paragon PIFB118L10

Giá cũ: 239.000₫

Giá khuyến mại 167.300₫

Máng đèn LED batten Paragon PIFB118L10 Thông tin sản phẩm : Model : PIFB118L10 Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 125 lm/w Quang thông: 1250 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10w+-2 BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết: Sản phẩm chính...

Xem nhanh
-30%
Máng đèn LED batten Paragon PCFH136L18 Máng đèn LED batten Paragon PCFH136L18

Máng đèn LED batten Paragon PCFH136L18

MSP: PCFH136L18

Giá khuyến mại 214.900₫

Giá cũ: 307.000₫

Máng đèn LED batten Paragon PCFH136L18

Giá cũ: 307.000₫

Giá khuyến mại 214.900₫

Máng đèn LED batten Paragon PCFH136L18 Thông tin sản phẩm : Model : PCFH136L18 Công xuất: 1 x 18W Điện áp: 220/ 50Hz Bảo hành: Máng đèn: 1 năm Bóng đèn LED: 3 năm BAVIA - Đơn vị Phân phối Đèn Paragon chính hãng trên toàn quốc. Chúng tôi...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay