Tất cả sản phẩm

-28%
Át khối MCCB 3P 400A Panasonic Át khối MCCB 3P 400A Panasonic

Át khối MCCB 3P 400A Panasonic

MSP: BBW3400KY

Giá khuyến mại 6.181.000₫

Giá cũ: 8.600.000₫

Át khối MCCB 3P 400A Panasonic

Giá cũ: 8.600.000₫

Giá khuyến mại 6.181.000₫

Át khối MCCB 3P 400A Panasonic Thông tin sản phẩm: Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) 200 VAC 415 VAC MCCB 03 P GD Series BBW3400KY 400 50 25 BAVIA LIGHTING - Nhà cung cấp và phân phối Thiết bị điện Panasonic hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-28%
Át khối MCCB 3P 150A Panasonic Át khối MCCB 3P 150A Panasonic

Át khối MCCB 3P 150A Panasonic

MSP: BBW3150SKY

Giá khuyến mại 2.156.000₫

Giá cũ: 3.000.000₫

Át khối MCCB 3P 150A Panasonic

Giá cũ: 3.000.000₫

Giá khuyến mại 2.156.000₫

Át khối MCCB 3P 150A Panasonic Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) 200 VAC 415 VAC MCCB 03 P GD Series BBW3150SKY 150 50 25 BAVIA LIGHTING - Nhà cung cấp và phân phối Thiết bị điện Panasonic hàng đầu tại Việt Nam. Chúng...

Xem nhanh
-28%
Át khối MCCB 3P 125A Panasonic Át khối MCCB 3P 125A Panasonic

Át khối MCCB 3P 125A Panasonic

MSP: BBW3125SKY

Giá khuyến mại 2.063.000₫

Giá cũ: 2.870.000₫

Át khối MCCB 3P 125A Panasonic

Giá cũ: 2.870.000₫

Giá khuyến mại 2.063.000₫

Át khối MCCB 3P 125A Panasonic Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) 200 VAC 415 VAC MCCB 03 P GD Series BBW3125SKY 125 50 25 BAVIA LIGHTING - Nhà cung cấp và phân phối Thiết bị điện Panasonic hàng đầu tại Việt Nam. Chúng...

Xem nhanh
-25%
Át đen 2P 6A Panasonic BS11106TV Át đen 2P 6A Panasonic BS11106TV

Át đen 2P 6A Panasonic BS11106TV

MSP: BS11106TV

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 82.500₫

Át đen 2P 6A Panasonic BS11106TV

Giá cũ: 82.500₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Át đen 2P 6A Panasonic BS11106TV Thông tin sản phẩm : Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói BS11106TV 6 240VAC - 1 50 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-25%
Át đen 2P 10A Panasonic BS1110TV Át đen 2P 10A Panasonic BS1110TV

Át đen 2P 10A Panasonic BS1110TV

MSP: BS1110TV

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 82.500₫

Át đen 2P 10A Panasonic BS1110TV

Giá cũ: 82.500₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Át đen 2P 10A Panasonic BS1110TV Thông tin sản phẩm : Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói BS1110TV 10 240VAC - 1.5 50 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-25%
Át đen 2P 40A Panasonic BS1114TV Át đen 2P 40A Panasonic BS1114TV

Át đen 2P 40A Panasonic BS1114TV

MSP: BS1114TV

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 82.500₫

Át đen 2P 40A Panasonic BS1114TV

Giá cũ: 82.500₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Át đen 2P 40A Panasonic BS1114TV Thông tin sản phẩm : Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói BS1114TV 40 240VAC - 1.5 50 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-25%
Át đen 2P 30A Panasonic BS1113TV Át đen 2P 30A Panasonic BS1113TV

Át đen 2P 30A Panasonic BS1113TV

MSP: BS1113TV

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 82.500₫

Át đen 2P 30A Panasonic BS1113TV

Giá cũ: 82.500₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Át đen 2P 30A Panasonic BS1113TV Thông tin sản phẩm : Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói BS1113TV 30 240VAC - 1.5 50 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-25%
Át đen 2P 20A Panasonic BS1112TV Át đen 2P 20A Panasonic BS1112TV

Át đen 2P 20A Panasonic BS1112TV

MSP: BS1112TV

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 82.500₫

Át đen 2P 20A Panasonic BS1112TV

Giá cũ: 82.500₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Át đen 2P 20A Panasonic BS1112TV Thông tin sản phẩm : Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói BS1112TV 20 240VAC - 1.5 50 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 63A Panasonic BBDE26331CNV Cầu dao chống giật 2P 63A Panasonic BBDE26331CNV

Cầu dao chống giật 2P 63A Panasonic BBDE26331CNV

MSP: BBDE26331CNV

Giá khuyến mại 656.000₫

Giá cũ: 891.000₫

Cầu dao chống giật 2P 63A Panasonic BBDE26331CNV

Giá cũ: 891.000₫

Giá khuyến mại 656.000₫

Cầu dao chống giật 2P 63A Panasonic BBDE26331CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE26331CNV 63 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 50A Panasonic BBDE25031CNV Cầu dao chống giật 2P 50A Panasonic BBDE25031CNV

Cầu dao chống giật 2P 50A Panasonic BBDE25031CNV

MSP: BBDE25031CNV

Giá khuyến mại 656.000₫

Giá cũ: 891.000₫

Cầu dao chống giật 2P 50A Panasonic BBDE25031CNV

Giá cũ: 891.000₫

Giá khuyến mại 656.000₫

Cầu dao chống giật 2P 50A Panasonic BBDE25031CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE25031CNV 50 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 40A Panasonic BBDE24031CNV Cầu dao chống giật 2P 40A Panasonic BBDE24031CNV

Cầu dao chống giật 2P 40A Panasonic BBDE24031CNV

MSP: BBDE24031CNV

Giá khuyến mại 462.000₫

Giá cũ: 628.000₫

Cầu dao chống giật 2P 40A Panasonic BBDE24031CNV

Giá cũ: 628.000₫

Giá khuyến mại 462.000₫

Cầu dao chống giật 2P 40A Panasonic BBDE24031CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE24031CNV 40 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 32A Panasonic BBDE23231CNV Cầu dao chống giật 2P 32A Panasonic BBDE23231CNV

Cầu dao chống giật 2P 32A Panasonic BBDE23231CNV

MSP: BBDE23231CNV

Giá khuyến mại 462.000₫

Giá cũ: 628.000₫

Cầu dao chống giật 2P 32A Panasonic BBDE23231CNV

Giá cũ: 628.000₫

Giá khuyến mại 462.000₫

Cầu dao chống giật 2P 32A Panasonic BBDE23231CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE23231CNV 32 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 25A Panasonic BBDE22531CNV Cầu dao chống giật 2P 25A Panasonic BBDE22531CNV

Cầu dao chống giật 2P 25A Panasonic BBDE22531CNV

MSP: BBDE22531CNV

Giá khuyến mại 462.000₫

Giá cũ: 628.000₫

Cầu dao chống giật 2P 25A Panasonic BBDE22531CNV

Giá cũ: 628.000₫

Giá khuyến mại 462.000₫

Cầu dao chống giật 2P 25A Panasonic BBDE22531CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE22531CNV 25 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 20A Panasonic BBDE22031CNV Cầu dao chống giật 2P 20A Panasonic BBDE22031CNV

Cầu dao chống giật 2P 20A Panasonic BBDE22031CNV

MSP: BBDE22031CNV

Giá khuyến mại 432.000₫

Giá cũ: 587.000₫

Cầu dao chống giật 2P 20A Panasonic BBDE22031CNV

Giá cũ: 587.000₫

Giá khuyến mại 432.000₫

Cầu dao chống giật 2P 20A Panasonic BBDE22031CNV thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE22031CNV 20 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 16A Panasonic BBDE21631CNV Cầu dao chống giật 2P 16A Panasonic BBDE21631CNV

Cầu dao chống giật 2P 16A Panasonic BBDE21631CNV

MSP: BBDE21631CNV

Giá khuyến mại 432.000₫

Giá cũ: 587.000₫

Cầu dao chống giật 2P 16A Panasonic BBDE21631CNV

Giá cũ: 587.000₫

Giá khuyến mại 432.000₫

Cầu dao chống giật 2P 16A Panasonic BBDE21631CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE21631CNV 16 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao chống giật 2P 6A Panasonic BBDE20631CNV Cầu dao chống giật 2P 6A Panasonic BBDE20631CNV

Cầu dao chống giật 2P 6A Panasonic BBDE20631CNV

MSP: BBDE20631CNV

Giá khuyến mại 432.000₫

Giá cũ: 587.000₫

Cầu dao chống giật 2P 6A Panasonic BBDE20631CNV

Giá cũ: 587.000₫

Giá khuyến mại 432.000₫

Cầu dao chống giật 2P 6A Panasonic BBDE20631CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) lΔn(mA) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói RCBO 04 P C Curve BBDE20631CNV 06 30 240VAC 06kA 24 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 100A Panasonic BBD310031C Cầu dao tép 3P 100A Panasonic BBD310031C

Cầu dao tép 3P 100A Panasonic BBD310031C

MSP: BBD310031C

Giá khuyến mại 1.501.000₫

Giá cũ: 2.040.000₫

Cầu dao tép 3P 100A Panasonic BBD310031C

Giá cũ: 2.040.000₫

Giá khuyến mại 1.501.000₫

Cầu dao tép 3P 100A Panasonic BBD310031C Thông tin sản phầm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD310031C 10 400VAC 10kA 2 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 80A Panasonic BBD308031C Cầu dao tép 3P 80A Panasonic BBD308031C

Cầu dao tép 3P 80A Panasonic BBD308031C

MSP: BBD308031C

Giá khuyến mại 1.428.000₫

Giá cũ: 1.940.000₫

Cầu dao tép 3P 80A Panasonic BBD308031C

Giá cũ: 1.940.000₫

Giá khuyến mại 1.428.000₫

Cầu dao tép 3P 80A Panasonic BBD308031C Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD308031C 80 400VAC 10kA 2 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 63A Panasonic BBD3633CNV Cầu dao tép 3P 63A Panasonic BBD3633CNV

Cầu dao tép 3P 63A Panasonic BBD3633CNV

MSP: BBD3633CNV

Giá khuyến mại 481.000₫

Giá cũ: 654.000₫

Cầu dao tép 3P 63A Panasonic BBD3633CNV

Giá cũ: 654.000₫

Giá khuyến mại 481.000₫

Cầu dao tép 3P 63A Panasonic BBD3633CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3633CNV 63 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 50A Panasonic BBD3503CNV Cầu dao tép 3P 50A Panasonic BBD3503CNV

Cầu dao tép 3P 50A Panasonic BBD3503CNV

MSP: BBD3503CNV

Giá khuyến mại 481.000₫

Giá cũ: 654.000₫

Cầu dao tép 3P 50A Panasonic BBD3503CNV

Giá cũ: 654.000₫

Giá khuyến mại 481.000₫

Cầu dao tép 3P 50A Panasonic BBD3503CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3503CNV 50 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 40A Panasonic BBD3403CNV Cầu dao tép 3P 40A Panasonic BBD3403CNV

Cầu dao tép 3P 40A Panasonic BBD3403CNV

MSP: BBD3403CNV

Giá khuyến mại 322.000₫

Giá cũ: 438.000₫

Cầu dao tép 3P 40A Panasonic BBD3403CNV

Giá cũ: 438.000₫

Giá khuyến mại 322.000₫

Cầu dao tép 3P 40A Panasonic BBD3403CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3403CNV 40 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 32A Panasonic BBD3323CNV Cầu dao tép 3P 32A Panasonic BBD3323CNV

Cầu dao tép 3P 32A Panasonic BBD3323CNV

MSP: BBD3323CNV

Giá khuyến mại 322.000₫

Giá cũ: 438.000₫

Cầu dao tép 3P 32A Panasonic BBD3323CNV

Giá cũ: 438.000₫

Giá khuyến mại 322.000₫

Cầu dao tép 3P 32A Panasonic BBD3323CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3323CNV 32 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 25A Panasonic BBD3253CNV Cầu dao tép 3P 25A Panasonic BBD3253CNV

Cầu dao tép 3P 25A Panasonic BBD3253CNV

MSP: BBD3253CNV

Giá khuyến mại 322.000₫

Giá cũ: 438.000₫

Cầu dao tép 3P 25A Panasonic BBD3253CNV

Giá cũ: 438.000₫

Giá khuyến mại 322.000₫

Cầu dao tép 3P 25A Panasonic BBD3253CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3253CNV 25 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
-26%
Cầu dao tép 3P 20A Panasonic BBD3203CNV Cầu dao tép 3P 20A Panasonic BBD3203CNV

Cầu dao tép 3P 20A Panasonic BBD3203CNV

MSP: BBD3203CNV

Giá khuyến mại 322.000₫

Giá cũ: 438.000₫

Cầu dao tép 3P 20A Panasonic BBD3203CNV

Giá cũ: 438.000₫

Giá khuyến mại 322.000₫

Cầu dao tép 3P 20A Panasonic BBD3203CNV Thông tin sản phẩm : Loại Mã số Dòng định mức ln(A) Dòng cắt danh định mức lCU(kA) Đóng gói MCB 03 P C Curve BBD3203CNV 20 415VAC 06kA 16 cái/thùng BAVIA - Đơn vị Phân phối Thiết bị điện Panasonic chính hãng hàng đầu Việt...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay