Tất cả sản phẩm

-30%
Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQU1-GO Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQU1-GO

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic ...

MSP: FV-70HQU1-GO

Giá khuyến mại 4.830.000₫

Giá cũ: 6.900.000₫

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQU1-GO

Giá cũ: 6.900.000₫

Giá khuyến mại 4.830.000₫

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQU1-GO Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : FV-70HQU1-GO  ( màu vàng kim ) Công suất : 140W Lưu lượng gió (CMH) : 730 Độ ồn (db) : 53 Đường kính...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQD1-S Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQD1-S

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic ...

MSP: FV-70HQD1-S

Giá khuyến mại 5.446.000₫

Giá cũ: 7.780.000₫

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQD1-S

Giá cũ: 7.780.000₫

Giá khuyến mại 5.446.000₫

Quạt hút mùi dành cho bếp có ống dẫn panasonic FV-70HQD1-S Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : FV-70HQD1-S  ( màu bạc ) Công suất : 140W Lưu lượng gió (CMH) : 730 Độ ồn (db) : 53 Đường kính...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút cho nhà bếp Panasonic FV-25AUF1 Quạt hút cho nhà bếp Panasonic FV-25AUF1

Quạt hút cho nhà bếp Panasonic FV-25AUF1

MSP: FV-25AUF1

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Giá cũ: 1.510.000₫

Quạt hút cho nhà bếp Panasonic FV-25AUF1

Giá cũ: 1.510.000₫

Giá khuyến mại 1.057.000₫

Quạt hút cho nhà bếp Panasonic FV-25AUF1 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-25AUF1 Công suất Tiêu thụ: 34W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 835 Độ ồn (dB): 42 Diện tích đề xuất (m2): Kích thước chừa lỗ vuông...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1 Quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1

MSP: FV-10BAT1

Giá khuyến mại 1.386.000₫

Giá cũ: 1.980.000₫

Quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1

Giá cũ: 1.980.000₫

Giá khuyến mại 1.386.000₫

Quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-10BAT1 Công suất Tiêu thụ: 15W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 85 Độ ồn (dB): 40 Diện tích đề xuất (m2): Kích thước chừa lỗ vuông (...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-25TGU5 Quạt hút âm trần Panasonic FV-25TGU5

Quạt hút âm trần Panasonic FV-25TGU5

MSP: FV-25TGU5

Giá khuyến mại 693.000₫

Giá cũ: 990.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-25TGU5

Giá cũ: 990.000₫

Giá khuyến mại 693.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-25TGU5 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-25TGU5 Công suất Tiêu thụ: 30W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 612 Độ ồn (dB):43 Diện tích đề xuất (m2): 38 Kích thước chừa lỗ vuông (...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-20CUT1 Quạt hút âm trần Panasonic FV-20CUT1

Quạt hút âm trần Panasonic FV-20CUT1

MSP: FV-20CUT1

Giá khuyến mại 623.000₫

Giá cũ: 890.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-20CUT1

Giá cũ: 890.000₫

Giá khuyến mại 623.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-20CUT1 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-20CUT1 Công suất Tiêu thụ: 23W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 438 Độ ồn (dB): 40.5 Diện tích đề xuất (m2): 27 Kích thước chừa lỗ vuông...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1 Quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1

Quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1

MSP: FV-15TGU1

Giá khuyến mại 553.000₫

Giá cũ: 790.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1

Giá cũ: 790.000₫

Giá khuyến mại 553.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-15TGU1 Công suất Tiêu thụ: 11W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 240 Độ ồn (dB): 35 Diện tích đề xuất (m2): 15 Kích thước chừa lỗ vuông...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24JR2 Quạt hút âm trần Panasonic FV-24JR2

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24JR2

MSP:  FV-24JR2

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24JR2

Giá cũ: 5.000.000₫

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24JR2 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-24JR2 Công suất Tiêu thụ: 36/52 Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 80/120 Độ ồn (dB): 20/26 Diện tích đề xuất (m2): 10 Kích thước chừa lỗ vuông...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CH8 Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CH8

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CH8

MSP:  FV-38CH8

Giá khuyến mại 6.300.000₫

Giá cũ: 9.000.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CH8

Giá cũ: 9.000.000₫

Giá khuyến mại 6.300.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CH8 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-38CH8 Công suất Tiêu thụ: 89 ( Low) / 122( Hi) Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 528 ( Low) / 800 ( Hi) Độ ồn (dB): 40...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CD8 Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CD8

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CD8

MSP:  FV-38CD8

Giá khuyến mại 5.810.000₫

Giá cũ: 8.300.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CD8

Giá cũ: 8.300.000₫

Giá khuyến mại 5.810.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-38CD8 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-38CD8 Công suất Tiêu thụ: 66 ( Low) / 90 ( Hi) Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 430 ( Low) / 640 ( Hi) Độ ồn...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9 Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9

MSP:  FV-32CH9

Giá khuyến mại 4.655.000₫

Giá cũ: 6.650.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9

Giá cũ: 6.650.000₫

Giá khuyến mại 4.655.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-32CH9 Công suất Tiêu thụ: 45 ( Low) / 55 ( Hi) Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 400 ( Low) / 530 ( Hi) Độ ồn...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CD9 Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CD9

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CD9

MSP:  FV-32CD9

Giá khuyến mại 4.270.000₫

Giá cũ: 6.100.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CD9

Giá cũ: 6.100.000₫

Giá khuyến mại 4.270.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-32CD9 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-27CH9 Công suất Tiêu thụ: 32 ( Low) / 42 ( Hi) Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 300 ( Low) / 430 ( Hi) Độ ồn...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9 Quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9

Quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9

MSP:  FV-27CH9

Giá khuyến mại 3.185.000₫

Giá cũ: 4.550.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9

Giá cũ: 4.550.000₫

Giá khuyến mại 3.185.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-27CH9 Công suất Tiêu thụ: 23 ( Low) / 28 ( Hi) Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 260 ( Low) / 330 ( Hi) Độ ồn...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7 Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7

MSP:  FV-24CH7

Giá khuyến mại 2.166.500₫

Giá cũ: 3.095.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7

Giá cũ: 3.095.000₫

Giá khuyến mại 2.166.500₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-24CH7 Công suất Tiêu thụ 20W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 200 Độ ồn (dB): 35 Diện tích đề xuất (m2): 12 Kích thước chừa lỗ vuông (...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7 Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7

MSP:  FV-24CD7

Giá khuyến mại 2.065.000₫

Giá cũ: 2.950.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7

Giá cũ: 2.950.000₫

Giá khuyến mại 2.065.000₫

Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7 Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm : FV-24CD7 Công suất Tiêu thụ 17W Điện áp : AC200-240V~50Hz Lưu lượng gió (CMH): 170 Độ ồn (dB): 31 Diện tích đề xuất (m2): 11 Kích thước chừa lỗ vuông (...

Xem nhanh
-30%
Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

MSP:  FV-70HQD1-GO

Giá khuyến mại 5.446.000₫

Giá cũ: 7.780.000₫

Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO

Giá cũ: 7.780.000₫

Giá khuyến mại 5.446.000₫

Quạt hút mùi dùng ống dẫn panasonic FV-70HQD1-GO Thông tin sản phẩm : Mã sản phẩm : FV-70HQD1-GO  ( màu vàng kim ) Công suất : 140W Lưu lượng gió (CMH) : 730 Độ ồn (db) : 53 Đường kính lỗ trần...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay