Tất cả sản phẩm

-28%
Máng đèn chổng ẩm 0.6M loại đơn NWP106 Máng đèn chổng ẩm 0.6M loại đơn NWP106

Máng đèn chổng ẩm 0.6M loại đơn NWP106

MSP: NWP106

Giá khuyến mại 186.000₫

Giá cũ: 260.000₫

Máng đèn chổng ẩm 0.6M loại đơn NWP106

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 186.000₫

Máng đèn chổng ẩm 0.6M loại đơn NWP106 🔸 Máng kín nước 0.6m loại đơn - NWP106: Sử dụng bóng đèn LED 0.6m 🔸 Máng kín nước 1.2m loại đơn -...

Xem nhanh
-33%
Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đơn NWP112 Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đơn NWP112

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đơn NWP112

MSP: NWP112

Giá khuyến mại 294.000₫

Giá cũ: 440.000₫

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đơn NWP112

Giá cũ: 440.000₫

Giá khuyến mại 294.000₫

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đơn NWP112 🔸 Máng kín nước 0.6m loại đơn - NWP106: Sử dụng bóng đèn LED 0.6m 🔸 Máng kín nước 1.2m loại đơn -...

Xem nhanh
-35%
Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đôi NWP212 Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đôi NWP212

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đôi NWP212

MSP: NWP212

Giá khuyến mại 385.000₫

Giá cũ: 590.000₫

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đôi NWP212

Giá cũ: 590.000₫

Giá khuyến mại 385.000₫

Máng đèn chổng ẩm 1.2M loại đôi NWP212 🔸 Máng kín nước 0.6m loại đơn - NWP106: Sử dụng bóng đèn LED 0.6m 🔸 Máng kín nước 1.2m loại đơn -...

Xem nhanh
-31%
Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 20W Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 20W

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 20W

MSP: T8 TT01 CSBA/20Wx1

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 553.000₫

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 20W

Giá cũ: 553.000₫

Giá khuyến mại 380.000₫

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-26%
Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 20W Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 20W

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường...

MSP: T8 TT01 CSBA/20Wx1

Giá khuyến mại 350.000₫

Giá cũ: 473.000₫

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 20W

Giá cũ: 473.000₫

Giá khuyến mại 350.000₫

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-35%
Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 18W Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 18W

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường...

MSP: BD T8L CSBA/18Wx1

Giá khuyến mại 308.000₫

Giá cũ: 473.000₫

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 18W

Giá cũ: 473.000₫

Giá khuyến mại 308.000₫

Bộ Tuýp Led bóng thuỷ tinh chiếu bảng học đường 18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-39%
Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 18W Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 18W

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 18W

MSP: BD T8L CSBA/18Wx1

Giá khuyến mại 340.000₫

Giá cũ: 553.000₫

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 18W

Giá cũ: 553.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Bộ Tuýp Led bóng nhựa chiếu bảng học đường 18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ đèn Led chiếu bảng học đường 18W Bộ đèn Led chiếu bảng học đường 18W

Bộ đèn Led chiếu bảng học đường 18W

MSP: BD CSBA 120/18W

Giá khuyến mại 285.000₫

Giá cũ: 429.000₫

Bộ đèn Led chiếu bảng học đường 18W

Giá cũ: 429.000₫

Giá khuyến mại 285.000₫

Bộ đèn Led chiếu bảng học đường 18W Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x20W Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x20W

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x20W

MSP: BD T8L TT01 CSLH/20Wx2

Giá khuyến mại 440.000₫

Giá cũ: 671.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x20W

Giá cũ: 671.000₫

Giá khuyến mại 440.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x18W Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x18W

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x18W

MSP: BD T8L TT01 CSLH/18Wx2

Giá khuyến mại 440.000₫

Giá cũ: 671.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x18W

Giá cũ: 671.000₫

Giá khuyến mại 440.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đôi bóng 2x18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-33%
Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 20W Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 20W

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 20W

MSP: BD T8L TT01 CSLH/20Wx1

Giá khuyến mại 315.000₫

Giá cũ: 473.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 20W

Giá cũ: 473.000₫

Giá khuyến mại 315.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-33%
Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 18W Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 18W

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 18W

MSP: BD T8L TT01 CSLH/18Wx1

Giá khuyến mại 315.000₫

Giá cũ: 473.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 18W

Giá cũ: 473.000₫

Giá khuyến mại 315.000₫

Bộ Tuýp Led học đường thuỷ tinh đơn bóng 18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x18W Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x18W

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x18W

MSP: BD T8L CSLH/18Wx2

Giá khuyến mại 545.000₫

Giá cũ: 832.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x18W

Giá cũ: 832.000₫

Giá khuyến mại 545.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x20W Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x20W

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x20W

MSP: BD T8L CSLH/20Wx2

Giá khuyến mại 545.000₫

Giá cũ: 832.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x20W

Giá cũ: 832.000₫

Giá khuyến mại 545.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đôi bóng 2x20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 20W Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 20W

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 20W

MSP: BD T8L CSLH/20Wx1

Giá khuyến mại 365.000₫

Giá cũ: 553.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 20W

Giá cũ: 553.000₫

Giá khuyến mại 365.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 20W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-34%
Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 18W Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 18W

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 18W

MSP: BD T8L CSLH/18Wx1

Giá khuyến mại 365.000₫

Giá cũ: 553.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 18W

Giá cũ: 553.000₫

Giá khuyến mại 365.000₫

Bộ Tuýp Led học đường nhôm nhựa đơn bóng 18W Thông tin sản phẩm : ...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS436L72 Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS436L72

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS436L72

MSP: PIFS436L72

Giá khuyến mại 1.774.500₫

Giá cũ: 2.535.000₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS436L72

Giá cũ: 2.535.000₫

Giá khuyến mại 1.774.500₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS436L72 Thông tin sản phẩm : Model : PIFS436L72...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS418L40 Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS418L40

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS418L40

MSP: PIFS418L40

Giá khuyến mại 1.669.500₫

Giá cũ: 2.385.000₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS418L40

Giá cũ: 2.385.000₫

Giá khuyến mại 1.669.500₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS418L40 Thông tin sản phẩm : Model : PIFS418L40...

Xem nhanh
-30%
Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS236L36 Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS236L36

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS236L36

MSP: PIFS236L36

Giá khuyến mại 1.269.100₫

Giá cũ: 1.813.000₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS236L36

Giá cũ: 1.813.000₫

Giá khuyến mại 1.269.100₫

Đèn LED phòng sạch Paragon PIFS236L36 Thông tin sản phẩm : Model : PIFS236L36...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFE118L10 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFE118L10

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFE118L10

MSP: PIFE118L10

Giá khuyến mại 194.600₫

Giá cũ: 278.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFE118L10

Giá cũ: 278.000₫

Giá khuyến mại 194.600₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFE118L10 Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC336L54 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC336L54

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC336L54

MSP: PIFC336L54

Giá khuyến mại 714.000₫

Giá cũ: 1.020.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC336L54

Giá cũ: 1.020.000₫

Giá khuyến mại 714.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC336L54 Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC136L18 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC136L18

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC136L18

MSP: PIFC136L18

Giá khuyến mại 308.700₫

Giá cũ: 441.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC136L18

Giá cũ: 441.000₫

Giá khuyến mại 308.700₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC136L18 Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC218L20 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC218L20

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC218L20

MSP: PIFC218L20

Giá khuyến mại 380.800₫

Giá cũ: 544.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC218L20

Giá cũ: 544.000₫

Giá khuyến mại 380.800₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC218L20 Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-30%
Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10 Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

MSP: PIFC118L10

Giá khuyến mại 233.100₫

Giá cũ: 333.000₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10

Giá cũ: 333.000₫

Giá khuyến mại 233.100₫

Bộ đèn có vòm phản quang Paragon PIFC118L10 Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay