Tất cả sản phẩm

-31%
LED High Bay UFO 100W (DA) LED High Bay UFO 100W (DA)

LED High Bay UFO 100W (DA)

MSP: HB03 290/100W.DA

Giá khuyến mại 1.930.000₫

Giá cũ: 2.783.000₫

LED High Bay UFO 100W (DA)

Giá cũ: 2.783.000₫

Giá khuyến mại 1.930.000₫

Đèn Led High Bay UFO 100W (DA) Thông tin sản phẩm : Model: HB03 290/100W.DA ...

Xem nhanh
-30%
LED High Bay UFO 120W (DA) LED High Bay UFO 120W (DA)

LED High Bay UFO 120W (DA)

MSP: HB03 310/120W.DA

Giá khuyến mại 2.331.000₫

Giá cũ: 3.333.000₫

LED High Bay UFO 120W (DA)

Giá cũ: 3.333.000₫

Giá khuyến mại 2.331.000₫

Đèn Led High Bay UFO 120W (DA) Thông tin sản phẩm : Model: HB03 310/120W.DA ...

Xem nhanh
-30%
LED High Bay UFO 150W (DA) LED High Bay UFO 150W (DA)

LED High Bay UFO 150W (DA)

MSP: HB03 310/150W.DA

Giá khuyến mại 2.630.000₫

Giá cũ: 3.780.000₫

LED High Bay UFO 150W (DA)

Giá cũ: 3.780.000₫

Giá khuyến mại 2.630.000₫

Đèn Led High Bay UFO 150W (DA) Thông tin sản phẩm : Model: HB03 310/150W.DA ...

Xem nhanh
-30%
LED High Bay UFO 200W (DA) LED High Bay UFO 200W (DA)

LED High Bay UFO 200W (DA)

MSP: HB03 360/200W.DA

Giá khuyến mại 3.310.000₫

Giá cũ: 4.730.000₫

LED High Bay UFO 200W (DA)

Giá cũ: 4.730.000₫

Giá khuyến mại 3.310.000₫

Đèn Led High Bay UFO 200W (DA) Thông tin sản phẩm : Model: HB03 360/200W.DA ...

Xem nhanh
-42%
Đèn Led High Bay UFO 100W Đèn Led High Bay UFO 100W

Đèn Led High Bay UFO 100W

MSP: HB03 290/100W

Giá khuyến mại 1.041.000₫

Giá cũ: 1.793.000₫

Đèn Led High Bay UFO 100W

Giá cũ: 1.793.000₫

Giá khuyến mại 1.041.000₫

Đèn Led High Bay UFO 100W Thông tin sản phẩm : Model: HB03 290/100W ...

Xem nhanh
-42%
Đèn Led High Bay UFO 120W Đèn Led High Bay UFO 120W

Đèn Led High Bay UFO 120W

MSP: HB03 350/120W

Giá khuyến mại 1.550.000₫

Giá cũ: 2.684.000₫

Đèn Led High Bay UFO 120W

Giá cũ: 2.684.000₫

Giá khuyến mại 1.550.000₫

Đèn Led High Bay UFO 120W Thông tin sản phẩm : Model: HB03 350/120W ...

Xem nhanh
-42%
Đèn Led High Bay UFO 150W Đèn Led High Bay UFO 150W

Đèn Led High Bay UFO 150W

MSP: HB03 350/150W

Giá khuyến mại 1.572.000₫

Giá cũ: 2.728.000₫

Đèn Led High Bay UFO 150W

Giá cũ: 2.728.000₫

Giá khuyến mại 1.572.000₫

Đèn Led High Bay UFO 150W Thông tin sản phẩm : Model: HB03 350/150W ...

Xem nhanh
-42%
Đèn Led High Bay UFO 200W Đèn Led High Bay UFO 200W

Đèn Led High Bay UFO 200W

MSP: HB03 390/200W

Giá khuyến mại 2.020.000₫

Giá cũ: 3.468.000₫

Đèn Led High Bay UFO 200W

Giá cũ: 3.468.000₫

Giá khuyến mại 2.020.000₫

Đèn Led High Bay UFO 200W Thông tin sản phẩm : Model: HB03 390/200W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led Low Bay 10W Đèn Led Low Bay 10W

Đèn Led Low Bay 10W

MSP: D LB01L/10W

Giá khuyến mại 101.000₫

Giá cũ: 202.000₫

Đèn Led Low Bay 10W

Giá cũ: 202.000₫

Giá khuyến mại 101.000₫

Đèn Led Low Bay 10W Thông tin sản phẩm : Model: D LB01L/10W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led Low Bay 20W Đèn Led Low Bay 20W

Đèn Led Low Bay 20W

MSP: D LB01L/20W

Giá khuyến mại 150.000₫

Giá cũ: 302.000₫

Đèn Led Low Bay 20W

Giá cũ: 302.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Đèn Led Low Bay 20W Thông tin sản phẩm : Model: D LB01L/20W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led Low Bay 50W Đèn Led Low Bay 50W

Đèn Led Low Bay 50W

MSP: D LB01L/50W

Giá khuyến mại 322.000₫

Giá cũ: 644.000₫

Đèn Led Low Bay 50W

Giá cũ: 644.000₫

Giá khuyến mại 322.000₫

Đèn Led Low Bay 50W Thông tin sản phẩm : Model: D LB01L/50W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led Low Bay 30W Đèn Led Low Bay 30W

Đèn Led Low Bay 30W

MSP: D LB01L/30W

Giá khuyến mại 232.000₫

Giá cũ: 465.000₫

Đèn Led Low Bay 30W

Giá cũ: 465.000₫

Giá khuyến mại 232.000₫

Đèn Led Low Bay 30W Thông tin sản phẩm : Model: D LB01L/30W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 50W Đèn Led High Bay 50W

Đèn Led High Bay 50W

MSP: HB02 350/50W

Giá khuyến mại 740.000₫

Giá cũ: 1.476.000₫

Đèn Led High Bay 50W

Giá cũ: 1.476.000₫

Giá khuyến mại 740.000₫

Đèn Led High Bay 50W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 350/50W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 70W Đèn Led High Bay 70W

Đèn Led High Bay 70W

MSP: HB02 350/70W

Giá khuyến mại 775.000₫

Giá cũ: 1.546.000₫

Đèn Led High Bay 70W

Giá cũ: 1.546.000₫

Giá khuyến mại 775.000₫

Đèn Led High Bay 70W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 350/70W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 120W Đèn Led High Bay 120W

Đèn Led High Bay 120W

MSP: HB02 430/120W

Giá khuyến mại 1.420.000₫

Giá cũ: 2.840.000₫

Đèn Led High Bay 120W

Giá cũ: 2.840.000₫

Giá khuyến mại 1.420.000₫

Đèn Led High Bay 120W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 430/120W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 100W Đèn Led High Bay 100W

Đèn Led High Bay 100W

MSP: HB02 430/100W

Giá khuyến mại 1.238.000₫

Giá cũ: 2.478.000₫

Đèn Led High Bay 100W

Giá cũ: 2.478.000₫

Giá khuyến mại 1.238.000₫

Đèn Led High Bay 100W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 430/100W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 150W Đèn Led High Bay 150W

Đèn Led High Bay 150W

MSP: HB02 430/150W

Giá khuyến mại 1.510.000₫

Giá cũ: 3.020.000₫

Đèn Led High Bay 150W

Giá cũ: 3.020.000₫

Giá khuyến mại 1.510.000₫

Đèn Led High Bay 150W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 430/150W ...

Xem nhanh
-50%
Đèn Led High Bay 200W Đèn Led High Bay 200W

Đèn Led High Bay 200W

MSP: HB02 500/200W

Giá khuyến mại 1.830.000₫

Giá cũ: 3.660.000₫

Đèn Led High Bay 200W

Giá cũ: 3.660.000₫

Giá khuyến mại 1.830.000₫

Đèn Led High Bay 200W Thông tin sản phẩm : Model: HB02 500/200W ...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay