Tất cả sản phẩm

-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8825-1200 Đèn chùm pha lê cao cấp 8825-1200

Đèn chùm pha lê cao cấp 8825-1200

MSP: CODE8825-1200

Giá khuyến mại 59.682.000₫

Giá cũ: 102.900.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8825-1200

Giá cũ: 102.900.000₫

Giá khuyến mại 59.682.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8825-1200 Bóng đèn : E14/96 Kích thước : D1200*H1950mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2 năm   Ứng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8818-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8818-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8818-800

MSP: CODE8818-800

Giá khuyến mại 18.635.000₫

Giá cũ: 32.130.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8818-800

Giá cũ: 32.130.000₫

Giá khuyến mại 18.635.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8818-800 Bóng đèn : Led 240W Kích thước : D800*H550mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8815-950 Đèn chùm pha lê cao cấp 8815-950

Đèn chùm pha lê cao cấp 8815-950

MSP: CODE8815-950

Giá khuyến mại 30.815.000₫

Giá cũ: 53.130.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8815-950

Giá cũ: 53.130.000₫

Giá khuyến mại 30.815.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8815-950 Bóng đèn : Led 320W Kích thước : D950+D600* H520mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8816-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8816-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8816-800

MSP: CODE8816-800

Giá khuyến mại 23.020.000₫

Giá cũ: 39.690.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8816-800

Giá cũ: 39.690.000₫

Giá khuyến mại 23.020.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8816-800 Bóng đèn : Led 240W Kích thước : D800+D500* H320mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8812-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8812-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8812-800

MSP: CODE8812-800

Giá khuyến mại 25.822.000₫

Giá cũ: 44.520.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8812-800

Giá cũ: 44.520.000₫

Giá khuyến mại 25.822.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8812-800 Bóng đèn : Led 240W Kích thước : D800+D500* H430mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8829-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8829-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8829-800

MSP: CODE8829-800

Giá khuyến mại 14.981.400₫

Giá cũ: 25.830.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8829-800

Giá cũ: 25.830.000₫

Giá khuyến mại 14.981.400₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8829-800 Bóng đèn : Led 140W Kích thước : D800* H280mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8817-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8817-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8817-800

MSP: CTPL8817-800

Giá khuyến mại 20.584.200₫

Giá cũ: 35.490.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8817-800

Giá cũ: 35.490.000₫

Giá khuyến mại 20.584.200₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CTPL8817-800 Bóng đèn : Led 280W Kích thước : D800+D500 * H450mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm pha lê cao cấp 8830-800 Đèn chùm pha lê cao cấp 8830-800

Đèn chùm pha lê cao cấp 8830-800

MSP: CTPL8830-800

Giá khuyến mại 16.930.200₫

Giá cũ: 29.190.000₫

Đèn chùm pha lê cao cấp 8830-800

Giá cũ: 29.190.000₫

Giá khuyến mại 16.930.200₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CTPL8830-800 Bóng đèn : E14/18 Kích thước : D800-260mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2 năm   Ứng...

Xem nhanh
-42%
Đèn thả pha lê cao cấp 6002-72d Đèn thả pha lê cao cấp 6002-72d

Đèn thả pha lê cao cấp 6002-72d

MSP: CODE6002-72D

Giá khuyến mại 8.404.200₫

Giá cũ: 14.490.000₫

Đèn thả pha lê cao cấp 6002-72d

Giá cũ: 14.490.000₫

Giá khuyến mại 8.404.200₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE6002-72D Bóng đèn : Led 72W Kích thước : D780mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2...

Xem nhanh
-42%
Đèn thả pha lê cao cấp 6011-58d Đèn thả pha lê cao cấp 6011-58d

Đèn thả pha lê cao cấp 6011-58d

MSP: CODE6011-58D

Giá khuyến mại 6.699.000₫

Giá cũ: 11.550.000₫

Đèn thả pha lê cao cấp 6011-58d

Giá cũ: 11.550.000₫

Giá khuyến mại 6.699.000₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE6011-58D Bóng đèn : Led 58W Kích thước : D550mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2...

Xem nhanh
-42%
Đèn thả pha lê cao cấp 6001-68d Đèn thả pha lê cao cấp 6001-68d

Đèn thả pha lê cao cấp 6001-68d

MSP: CODE6001-68D

Giá khuyến mại 8.282.400₫

Giá cũ: 14.280.000₫

Đèn thả pha lê cao cấp 6001-68d

Giá cũ: 14.280.000₫

Giá khuyến mại 8.282.400₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE6001-68D Bóng đèn : Led 68W Kích thước : D550mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2...

Xem nhanh
-42%
Đèn thả pha lê cao cấp 6001-101d Đèn thả pha lê cao cấp 6001-101d

Đèn thả pha lê cao cấp 6001-101d

MSP: CODE6001-101D

Giá khuyến mại 11.205.600₫

Giá cũ: 19.320.000₫

Đèn thả pha lê cao cấp 6001-101d

Giá cũ: 19.320.000₫

Giá khuyến mại 11.205.600₫

Đèn chùm , đèn thả pha lê cao cấp Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE6001-101D Bóng đèn : Led 101W Kích thước : D800mm Chất liệu :  Pha lê K9 Kiểu dáng : hiện đại Bảo hành 2...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8018 Đèn chùm đồng nến 8018

Đèn chùm đồng nến 8018

MSP: CODE8018-15

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Giá cũ: 24.975.000₫

Đèn chùm đồng nến 8018

Giá cũ: 24.975.000₫

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8018-15 Bóng đèn : E14/ 10+5 Kích thước : D960*H750mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8020 Đèn chùm đồng nến 8020

Đèn chùm đồng nến 8020

MSP: CODE8020-30

Giá khuyến mại 59.015.000₫

Giá cũ: 101.750.000₫

Đèn chùm đồng nến 8020

Giá cũ: 101.750.000₫

Giá khuyến mại 59.015.000₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8020-30 Bóng đèn : E14/ 15+10+5 Kích thước : D1400*H1500mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8019 Đèn chùm đồng nến 8019

Đèn chùm đồng nến 8019

MSP: CODE8019-15

Giá khuyến mại 27.898.000₫

Giá cũ: 48.100.000₫

Đèn chùm đồng nến 8019

Giá cũ: 48.100.000₫

Giá khuyến mại 27.898.000₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8019-15 Bóng đèn : E14/ 10+5 Kích thước : D1140*H900mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8017 Đèn chùm đồng nến 8017

Đèn chùm đồng nến 8017

MSP: CODE8017-15

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Giá cũ: 24.975.000₫

Đèn chùm đồng nến 8017

Giá cũ: 24.975.000₫

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8017-15 Bóng đèn : E14/ 10+5 Kích thước : D960*H750mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8016 Đèn chùm đồng nến 8016

Đèn chùm đồng nến 8016

MSP: CODE8016-15

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Giá cũ: 24.975.000₫

Đèn chùm đồng nến 8016

Giá cũ: 24.975.000₫

Giá khuyến mại 14.485.500₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8016-15 Bóng đèn : E14/ 10+5 Kích thước : D960*H750mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8015 Đèn chùm đồng nến 8015

Đèn chùm đồng nến 8015

MSP: CODE8015-15

Giá khuyến mại 17.704.500₫

Giá cũ: 30.525.000₫

Đèn chùm đồng nến 8015

Giá cũ: 30.525.000₫

Giá khuyến mại 17.704.500₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8015-15 Bóng đèn : E14/ 10+5 Kích thước : D960*H750mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành 2 năm   Ứng dụng : Phòng khách, sảnh, phòng...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8013 Đèn chùm đồng nến 8013

Đèn chùm đồng nến 8013

MSP: CODE8013-6

Giá khuyến mại 6.438.000₫

Giá cũ: 11.100.000₫

Đèn chùm đồng nến 8013

Giá cũ: 11.100.000₫

Giá khuyến mại 6.438.000₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8013-6 Bóng đèn : E14/ 6 Kích thước : D710*H560mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Tham khảo thêm: Mã sản phẩm : CODE8013-18 Bóng đèn : E14/...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8009 Đèn chùm đồng nến 8009

Đèn chùm đồng nến 8009

MSP: CODE8009-8

Giá khuyến mại 18.026.400₫

Giá cũ: 31.080.000₫

Đèn chùm đồng nến 8009

Giá cũ: 31.080.000₫

Giá khuyến mại 18.026.400₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8009-8 Bóng đèn : E14/ 8 Kích thước : D700*H560mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành : 2 năm Tham khảo thêm: Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8008 Đèn chùm đồng nến 8008

Đèn chùm đồng nến 8008

MSP: CODE8008-8

Giá khuyến mại 19.850.500₫

Giá cũ: 34.225.000₫

Đèn chùm đồng nến 8008

Giá cũ: 34.225.000₫

Giá khuyến mại 19.850.500₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8008-8 Bóng đèn : E14/ 8 Kích thước : D940*H720mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành : 2 năm Tham khảo thêm: Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8007 Đèn chùm đồng nến 8007

Đèn chùm đồng nến 8007

MSP: CODE8007-15

Giá khuyến mại 22.533.000₫

Giá cũ: 38.850.000₫

Đèn chùm đồng nến 8007

Giá cũ: 38.850.000₫

Giá khuyến mại 22.533.000₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8007-15 Bóng đèn : E14/ 15 Kích thước : D960*H620mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành : 2 năm Tham khảo thêm: Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8006 Đèn chùm đồng nến 8006

Đèn chùm đồng nến 8006

MSP: CODE8006-8

Giá khuyến mại 16.095.000₫

Giá cũ: 27.750.000₫

Đèn chùm đồng nến 8006

Giá cũ: 27.750.000₫

Giá khuyến mại 16.095.000₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8006-8 Bóng đèn : E14/ 8 Kích thước : D820*H530mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành : 2 năm Tham khảo thêm: Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
-42%
Đèn chùm đồng nến 8003 Đèn chùm đồng nến 8003

Đèn chùm đồng nến 8003

MSP: CODE8003-8

Giá khuyến mại 13.519.800₫

Giá cũ: 23.310.000₫

Đèn chùm đồng nến 8003

Giá cũ: 23.310.000₫

Giá khuyến mại 13.519.800₫

Đèn chùm đồng nến Thông tin sản phẩm :  Mã sản phẩm : CODE8003-8 Bóng đèn : E14/ 8 Kích thước : D810*H580mm Chất liệu :  đồng Kiểu dáng : cổ điển Bảo hành : 2 năm Tham khảo thêm: Mã sản phẩm :...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay