Tất cả sản phẩm

-50%
LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 6500K LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 6500K

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 6500K

MSP: NNP71278

Giá khuyến mại 127.500₫

Giá cũ: 255.000₫

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 6500K

Giá cũ: 255.000₫

Giá khuyến mại 127.500₫

LED Neo Slim Downlight NNP71278 Thông tin sản phẩm : Slim Downlight tròn - CRI:...

Xem nhanh
-50%
LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 4000K LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 4000K

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 4000K

MSP: NNP71279

Giá khuyến mại 127.500₫

Giá cũ: 255.000₫

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 4000K

Giá cũ: 255.000₫

Giá khuyến mại 127.500₫

LED Neo Slim Downlight NNP71279 Thông tin sản phẩm : Slim Downlight tròn - CRI:...

Xem nhanh
-50%
LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 3000K LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 3000K

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 3000K

MSP: NNP71272

Giá khuyến mại 127.500₫

Giá cũ: 255.000₫

LED Neo Slim Downlight Panasonic 6W tròn 3000K

Giá cũ: 255.000₫

Giá khuyến mại 127.500₫

LED Neo Slim Downlight NNP71272 Thông tin sản phẩm : Slim Downlight tròn - CRI:...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trắng LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trắng

LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trắng

MSP: NNNC7596688

Giá khuyến mại 255.000₫

Giá cũ: 510.000₫

LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trắng

Giá cũ: 510.000₫

Giá khuyến mại 255.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7596688 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trung tính LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trung tính

LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trung tính

MSP: NNNC7586688

Giá khuyến mại 255.000₫

Giá cũ: 510.000₫

LED Downlight Panasonic 18W ánh sáng trung tính

Giá cũ: 510.000₫

Giá khuyến mại 255.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7586688 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trắng LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trắng

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trắng

MSP: NNNC7596888

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 440.000₫

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trắng

Giá cũ: 440.000₫

Giá khuyến mại 220.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7596888 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trung tính LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trung tính

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trung tính

MSP: NNNC7586888

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 440.000₫

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng trung tính

Giá cũ: 440.000₫

Giá khuyến mại 220.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7586888 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng vàng LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng vàng

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng vàng

MSP: NNNC7581888

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 440.000₫

LED Downlight Panasonic 15W ánh sáng vàng

Giá cũ: 440.000₫

Giá khuyến mại 220.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7581888 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng trắng LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng trắng

LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng trắng

MSP: NNNC7596588

Giá khuyến mại 188.000₫

Giá cũ: 376.000₫

LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng trắng

Giá cũ: 376.000₫

Giá khuyến mại 188.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7596588 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng vàng LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng vàng

LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng vàng

MSP: NNNC7581588

Giá khuyến mại 188.000₫

Giá cũ: 376.000₫

LED Downlight Panasonic 12W ánh sáng vàng

Giá cũ: 376.000₫

Giá khuyến mại 188.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7581588 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-65%
LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trắng LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trắng

LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trắng

MSP: NNNC7596488

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 285.000₫

LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trắng

Giá cũ: 285.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

LED Downlight DN Series NNNC7596488 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi thọ...

Xem nhanh
-50%
LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trung tính LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trung tính

LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trung tính

MSP: NNNC7586488

Giá khuyến mại 142.500₫

Giá cũ: 285.000₫

LED Downlight Panasonic 9W ánh sáng trung tính

Giá cũ: 285.000₫

Giá khuyến mại 142.500₫

LED Downlight DN Series NNNC7586488 Thông tin sản phẩm : CRI: Ra80 - Tuổi...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0936.332.669