Tất cả sản phẩm

-45%
NED07C-Đèn downlight ECO Series 7W, đổi màu NED07C-Đèn downlight ECO Series 7W, đổi màu

NED07C-Đèn downlight ECO Series 7W, đổi màu

MSP: NED07C

Giá khuyến mại 71.000₫

Giá cũ: 129.000₫

NED07C-Đèn downlight ECO Series 7W, đổi màu

Giá cũ: 129.000₫

Giá khuyến mại 71.000₫

NED07C-Đèn downlight ECO Series 7W, đổi màu Thông tin sản phẩm : Model : ...

Xem nhanh
-44%
NED09C-Đèn downlight ECO Series 9W, đổi màu NED09C-Đèn downlight ECO Series 9W, đổi màu

NED09C-Đèn downlight ECO Series 9W, đổi màu

MSP: NED09C

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 142.000₫

NED09C-Đèn downlight ECO Series 9W, đổi màu

Giá cũ: 142.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

NED09C-Đèn downlight ECO Series 9W, đổi màu Thông tin sản phẩm : Model : ...

Xem nhanh
-47%
NED12C-Đèn downlight ECO Series 12W, đổi màu NED12C-Đèn downlight ECO Series 12W, đổi màu

NED12C-Đèn downlight ECO Series 12W, đổi màu

MSP: NED12C

Giá khuyến mại 90.000₫

Giá cũ: 169.000₫

NED12C-Đèn downlight ECO Series 12W, đổi màu

Giá cũ: 169.000₫

Giá khuyến mại 90.000₫

NED12C-Đèn downlight ECO Series 12W, đổi màu Thông tin sản phẩm : Model : ...

Xem nhanh
-30%
Bộ LED Tuýp nhôm nhựa t8 rạng đông 16W Bộ LED Tuýp nhôm nhựa t8 rạng đông 16W

Bộ LED Tuýp nhôm nhựa t8 rạng đông 16W

MSP: T8 M11/16Wx1.DA

Giá khuyến mại 176.000₫

Giá cũ: 252.000₫

Bộ LED Tuýp nhôm nhựa t8 rạng đông 16W

Giá cũ: 252.000₫

Giá khuyến mại 176.000₫

Bộ LED Tuýp nhôm nhựa t8 rạng đông 16W Thông tin sản phẩm : Model : T8 M11/16Wx1.DA...

Xem nhanh
-27%
Bóng LED Tuýp nhôm nhựa T8 rạng đông 16W Bóng LED Tuýp nhôm nhựa T8 rạng đông 16W

Bóng LED Tuýp nhôm nhựa T8 rạng đông 16W

MSP: T8 1200/16W.DA

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 179.000₫

Bóng LED Tuýp nhôm nhựa T8 rạng đông 16W

Giá cũ: 179.000₫

Giá khuyến mại 130.000₫

Bóng LED Tuýp nhôm nhựa T8 rạng đông 16W Thông tin sản phẩm : Model : T8 1200/16W.DA...

Xem nhanh
-50%
Bóng LED Tuýp T8 đổi màu 18W Bóng LED Tuýp T8 đổi màu 18W

Bóng LED Tuýp T8 đổi màu 18W

MSP: Led tube T8 ĐM 120/18W

Giá khuyến mại 119.000₫

Giá cũ: 238.000₫

Bóng LED Tuýp T8 đổi màu 18W

Giá cũ: 238.000₫

Giá khuyến mại 119.000₫

Bóng LED Tuýp T8 đổi màu 18W Thông tin sản phẩm : Model : Led...

Xem nhanh
-50%
Bộ LED Tuýp T5 đổi màu 16W rạng đông Bộ LED Tuýp T5 đổi màu 16W rạng đông

Bộ LED Tuýp T5 đổi màu 16W rạng đông

MSP: BD LT03 T5 ĐM 120/16W

Giá khuyến mại 118.000₫

Giá cũ: 236.000₫

Bộ LED Tuýp T5 đổi màu 16W rạng đông

Giá cũ: 236.000₫

Giá khuyến mại 118.000₫

Bộ LED Tuýp T5 đổi màu 16W rạng đông Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-45%
Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 4W Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 4W

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 4W

MSP: BD LT03 N02 30/4W

Giá khuyến mại 58.000₫

Giá cũ: 106.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 4W

Giá cũ: 106.000₫

Giá khuyến mại 58.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 4W Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh sáng cao...

Xem nhanh
-46%
Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 8W Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 8W

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 8W

MSP: BD LT03 N02 60/8W

Giá khuyến mại 62.000₫

Giá cũ: 114.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 8W

Giá cũ: 114.000₫

Giá khuyến mại 62.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 8W Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh sáng cao...

Xem nhanh
-45%
Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 16W Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 16W

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 16W

MSP: BD LT03 N02 120/16W

Giá khuyến mại 87.000₫

Giá cũ: 159.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 16W

Giá cũ: 159.000₫

Giá khuyến mại 87.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T5 rạng đông 16W Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh sáng cao...

Xem nhanh
-40%
Bộ LED Tuýp liền thân T8 rạng đông 18W Bộ LED Tuýp liền thân T8 rạng đông 18W

Bộ LED Tuýp liền thân T8 rạng đông 18W

MSP: BD LT01 T8/18W

Giá khuyến mại 132.000₫

Giá cũ: 220.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T8 rạng đông 18W

Giá cũ: 220.000₫

Giá khuyến mại 132.000₫

Bộ LED Tuýp liền thân T8 rạng đông 18W Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh...

Xem nhanh
-50%
Bộ LED Tuýp thuỷ tinh rạng đông M11 20W Bộ LED Tuýp thuỷ tinh rạng đông M11 20W

Bộ LED Tuýp thuỷ tinh rạng đông M11 20W

MSP: T8 TT01 M11/20Wx1

Giá khuyến mại 91.000₫

Giá cũ: 183.000₫

Bộ LED Tuýp thuỷ tinh rạng đông M11 20W

Giá cũ: 183.000₫

Giá khuyến mại 91.000₫

Bộ LED Tuýp thuỷ tinh rạng đông M11 20W Thông tin sản phẩm : Model : T8 TT01...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0936.332.669