Tất cả sản phẩm

-29%
Đèn led chống nổ UFOEB1-20W Đèn led chống nổ UFOEB1-20W

Đèn led chống nổ UFOEB1-20W

MSP: UFOEB1-20W

Giá khuyến mại 750.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

Đèn led chống nổ UFOEB1-20W

Giá cũ: 1.050.000₫

Giá khuyến mại 750.000₫

Đèn nhà xưởng chống cháy nổ UFO được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ như:...

Xem nhanh
-25%
Đèn led chống nổ UFOEB1-200W Đèn led chống nổ UFOEB1-200W

Đèn led chống nổ UFOEB1-200W

MSP: UFOEB1-200W

Giá khuyến mại 2.450.000₫

Giá cũ: 3.250.000₫

Đèn led chống nổ UFOEB1-200W

Giá cũ: 3.250.000₫

Giá khuyến mại 2.450.000₫

Đèn nhà xưởng chống cháy nổ UFO được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ như:...

Xem nhanh
-21%
Đèn led chống nổ UFOEB1-150W Đèn led chống nổ UFOEB1-150W

Đèn led chống nổ UFOEB1-150W

MSP: UFOEB1-150W

Giá khuyến mại 2.250.000₫

Giá cũ: 2.850.000₫

Đèn led chống nổ UFOEB1-150W

Giá cũ: 2.850.000₫

Giá khuyến mại 2.250.000₫

Đèn nhà xưởng chống cháy nổ UFO được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ như:...

Xem nhanh
Explosion Proof LED BYS Explosion Proof LED BYS

Explosion Proof LED BYS

MSP: BYS

4.650.000₫
Explosion Proof LED BYS
4.650.000₫

Explosion Proof LED Lighting High Waterproof BYS

Xem nhanh
Đèn chống cháy nổ BAY51 Đèn chống cháy nổ BAY51

Đèn chống cháy nổ BAY51

MSP: BAY51

1.650.000₫
Đèn chống cháy nổ BAY51
1.650.000₫

Đèn chống cháy nổ BAY51 được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ như: Các mỏ dầu,...

Xem nhanh
-50%
Đèn chống cháy nổ đôi 0.6M BAY52-2x10 Đèn chống cháy nổ đôi 0.6M BAY52-2x10

Đèn chống cháy nổ đôi 0.6M BAY52-2x10

MSP: BAY52-2x10

Giá khuyến mại 450.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Đèn chống cháy nổ đôi 0.6M BAY52-2x10

Giá cũ: 900.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Đèn chống cháy nổ đôi 0.6M BAY52-2x10 được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ...

Xem nhanh
-50%
Đèn chống cháy nổ đơn 0.6M BAY52-1x10 Đèn chống cháy nổ đơn 0.6M BAY52-1x10

Đèn chống cháy nổ đơn 0.6M BAY52-1x10

MSP: BAY52-1x10

Giá khuyến mại 380.000₫

Giá cũ: 760.000₫

Đèn chống cháy nổ đơn 0.6M BAY52-1x10

Giá cũ: 760.000₫

Giá khuyến mại 380.000₫

Đèn chống cháy nổ đơn 0.6M BAY52-1x10 được sử dụng rộng rãi trong môi trường chứa chất khí hoặc bụi dễ gây cháy nổ như: Các...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2 Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2

MSP: BHY/Q2

Giá khuyến mại 5.180.000₫

Giá cũ: 7.400.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2

Giá cũ: 7.400.000₫

Giá khuyến mại 5.180.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2 Thông tin sản phẩm : Model : BHY/Q2...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1 Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1

MSP: EEW BHY/Q1

Giá khuyến mại 3.955.000₫

Giá cũ: 5.650.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1

Giá cũ: 5.650.000₫

Giá khuyến mại 3.955.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1 Thông tin sản phẩm : Model : EEW...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X

MSP: BHY/X

Giá khuyến mại 3.962.000₫

Giá cũ: 5.650.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X

Giá cũ: 5.650.000₫

Giá khuyến mại 3.962.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X Thông tin sản phẩm : Model : BHY/X...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BYS2x36 Đèn phòng chống nổ EEW BYS2x36

Đèn phòng chống nổ EEW BYS2x36

MSP: BYS2x36

Giá khuyến mại 3.651.200₫

Giá cũ: 5.216.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS2x36

Giá cũ: 5.216.000₫

Giá khuyến mại 3.651.200₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS2x36 Thông tin sản phẩm : Model : BYS2x36...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36J Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36J

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36J

MSP: BYS1x36J

Giá khuyến mại 5.530.000₫

Giá cũ: 7.900.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36J

Giá cũ: 7.900.000₫

Giá khuyến mại 5.530.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36J Thông tin sản phẩm : Model : BYS1x36J...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36 Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36

MSP: BYS1x36

Giá khuyến mại 3.350.200₫

Giá cũ: 4.786.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36

Giá cũ: 4.786.000₫

Giá khuyến mại 3.350.200₫

Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36 Thông tin sản phẩm : Model : BYS1x36...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36 Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36

Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36

MSP: BPY2x36

Giá khuyến mại 1.793.400₫

Giá cũ: 2.562.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36

Giá cũ: 2.562.000₫

Giá khuyến mại 1.793.400₫

Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36 Thông tin sản phẩm : Model : BPY2x36...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36 Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36

Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36

MSP: BPY1x36

Giá khuyến mại 1.157.100₫

Giá cũ: 1.653.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36

Giá cũ: 1.653.000₫

Giá khuyến mại 1.157.100₫

Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36 Thông tin sản phẩm : Model : BPY1x36...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BCD400 Đèn phòng chống nổ EEW BCD400

Đèn phòng chống nổ EEW BCD400

MSP: BCD400

Giá khuyến mại 3.571.400₫

Giá cũ: 5.102.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD400

Giá cũ: 5.102.000₫

Giá khuyến mại 3.571.400₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD400 Thông tin sản phẩm : Model : BCD400...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BCD250 Đèn phòng chống nổ EEW BCD250

Đèn phòng chống nổ EEW BCD250

MSP: BCD250

Giá khuyến mại 2.452.800₫

Giá cũ: 3.504.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD250

Giá cũ: 3.504.000₫

Giá khuyến mại 2.452.800₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD250 Thông tin sản phẩm : Model : BCD250...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BCD200 Đèn phòng chống nổ EEW BCD200

Đèn phòng chống nổ EEW BCD200

MSP: BCD200

Giá khuyến mại 630.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD200

Giá cũ: 900.000₫

Giá khuyến mại 630.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BCD200 Thông tin sản phẩm : Model : BCD200...

Xem nhanh
-36%
Đèn phòng chống nổ EEW LM-BLZD (ESL101) Đèn phòng chống nổ EEW LM-BLZD (ESL101)

Đèn phòng chống nổ EEW LM-BLZD (ESL101)

MSP: LM-BLZD ( ESL101)

Giá khuyến mại 4.411.000₫

Giá cũ: 6.932.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW LM-BLZD (ESL101)

Giá cũ: 6.932.000₫

Giá khuyến mại 4.411.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW LM-BLZD ( ESL101) Thông tin sản phẩm : Model :...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW LM-ZFZD-E4W Đèn phòng chống nổ EEW LM-ZFZD-E4W

Đèn phòng chống nổ EEW LM-ZFZD-E4W

MSP: LM-ZFZD-E4W

Giá khuyến mại 3.346.000₫

Giá cũ: 4.780.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW LM-ZFZD-E4W

Giá cũ: 4.780.000₫

Giá khuyến mại 3.346.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW LM-ZFZD-E4W Thông tin sản phẩm : Model : LM-ZFZD-E4W...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-120 Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-120

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-120

MSP: BZD129-120

Giá khuyến mại 16.279.200₫

Giá cũ: 23.256.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-120

Giá cũ: 23.256.000₫

Giá khuyến mại 16.279.200₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-120 Thông tin sản phẩm : Model : BZD129-120 ...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-100 Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-100

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-100

MSP: BZD129-100

Giá khuyến mại 15.654.000₫

Giá cũ: 22.363.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-100

Giá cũ: 22.363.000₫

Giá khuyến mại 15.654.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD129-100 Thông tin sản phẩm : Model : BZD129-100...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-50 Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-50

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-50

MSP: BZD133-50

Giá khuyến mại 12.605.600₫

Giá cũ: 18.008.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-50

Giá cũ: 18.008.000₫

Giá khuyến mại 12.605.600₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-50 Thông tin sản phẩm : Model : BZD133-50...

Xem nhanh
-30%
Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-30 Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-30

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-30

MSP: BZD133-30

Giá khuyến mại 9.212.000₫

Giá cũ: 13.160.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-30

Giá cũ: 13.160.000₫

Giá khuyến mại 9.212.000₫

Đèn phòng chống nổ EEW BZD133-30 Thông tin sản phẩm : Model : BZD133-30...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay