Tất cả sản phẩm

-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng vàng

MSP:  NLB203

Giá khuyến mại 70.000₫

Giá cũ: 140.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 140.000₫

Giá khuyến mại 70.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB203 Kích thước : Ø70mm / H123mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 1600lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB206

Giá khuyến mại 70.000₫

Giá cũ: 140.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 140.000₫

Giá khuyến mại 70.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 20W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm :  Model : NLB206 Kích thước : Ø70mm / H123mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 1600lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-47%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB303

Giá khuyến mại 99.000₫

Giá cũ: 186.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 186.000₫

Giá khuyến mại 99.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB303 Kích thước : Ø80mm / H141mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 2400lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-47%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trung tính Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trung tính

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng t...

MSP:  NLB304

Giá khuyến mại 99.000₫

Giá cũ: 186.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trung tính

Giá cũ: 186.000₫

Giá khuyến mại 99.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trung tính Thông tin sản phẩm : Model : NLB304 Kích thước : Ø80mm / H141mm Ánh sáng trung tính 4000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 2400lm Ứng...

Xem nhanh
-47%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB306

Giá khuyến mại 99.000₫

Giá cũ: 186.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 186.000₫

Giá khuyến mại 99.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 30W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB306 Kích thước : Ø80mm / H141mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 2400lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB403

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 260.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 130.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB403 Kích thước : Ø100mm / H168mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 3200lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trung tính Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trung tính

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB404

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 260.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trung tính

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 130.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trung tính Thông tin sản phẩm : Model : NLB404 Kích thước : Ø100mm / H168mm Ánh sáng trung tính 4000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 3200lm Ứng...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB406

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 260.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 130.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 40W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB406 Kích thước : Ø100mm / H168mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 3200lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB503

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 360.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB503 Kích thước : Ø118mm / H194mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4000lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trung tính Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trung tính

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB504

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 360.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trung tính

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trung tính Thông tin sản phẩm : Model : NLB504 Kích thước : Ø118mm / H194mm Ánh sáng trung tính 4000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4000lm Ứng...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB506

Giá khuyến mại 180.000₫

Giá cũ: 360.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 50W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB506 Kích thước : Ø118mm / H194mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4000lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB603

Giá khuyến mại 225.000₫

Giá cũ: 450.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 450.000₫

Giá khuyến mại 225.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB603 Kích thước : Ø134mm / H222mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4800lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trung tính Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trung tính

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB604

Giá khuyến mại 225.000₫

Giá cũ: 450.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trung tính

Giá cũ: 450.000₫

Giá khuyến mại 225.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trung tính Thông tin sản phẩm : Model : NLB604 Kích thước : Ø134mm / H222mm Ánh sáng trung tính 4000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4800lm Ứng...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng t...

MSP: NLB606

Giá khuyến mại 225.000₫

Giá cũ: 450.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 450.000₫

Giá khuyến mại 225.000₫

Bóng đèn LED Buld trụ Nanoco 60W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB606 Kích thước : Ø134mm / H222mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 4800lm Ứng dụng : lắp...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld Nanoco 3W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld Nanoco 3W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld Nanoco 3W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB033

Giá khuyến mại 24.750₫

Giá cũ: 49.500₫

Bóng đèn LED Buld Nanoco 3W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 49.500₫

Giá khuyến mại 24.750₫

Bóng đèn LED Buld Nanoco 3W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB033 Kích thước : Ø45mm / H86mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 250lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld Panasonic 3W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld Panasonic 3W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld Panasonic 3W E27 ánh sáng trắng

MSP: NLB036

Giá khuyến mại 24.750₫

Giá cũ: 49.500₫

Bóng đèn LED Buld Panasonic 3W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 49.500₫

Giá khuyến mại 24.750₫

Bóng đèn LED Buld Panasonic 3W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB036 Kích thước : Ø45mm / H86mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 250lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld Nanoco 5W E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld Nanoco 5W E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld Nanoco 5W E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB053

Giá khuyến mại 28.500₫

Giá cũ: 57.000₫

Bóng đèn LED Buld Nanoco 5W E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 57.000₫

Giá khuyến mại 28.500₫

Bóng đèn LED Buld Nanoco 5W E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB053 Kích thước : Ø55mm / H101mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 450lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 7W Nanoco E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld 7W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld 7W Nanoco E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB073

Giá khuyến mại 31.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Bóng đèn LED Buld 7W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 31.000₫

Bóng đèn LED Buld 7W Nanoco E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB073 Kích thước : Ø55mm / H116mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 600lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld NLB076- 7W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld NLB076- 7W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld NLB076- 7W E27 ánh sáng trắng

MSP: NLB076

Giá khuyến mại 31.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Bóng đèn LED Buld NLB076- 7W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 31.000₫

Bóng đèn LED Buld 7W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB076 Kích thước : Ø55mm / H116mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 600lm Ứng dụng : lắp đặt nội thất...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 9W Nanoco E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld 9W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld 9W Nanoco E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB093

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 74.000₫

Bóng đèn LED Buld 9W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 74.000₫

Giá khuyến mại 37.000₫

Bóng đèn LED Buld 9W Nanoco E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB093 Kích thước : Ø60mm / H116mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 806lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 9W E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld 9W E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld 9W E27 ánh sáng trắng

MSP: NLB096

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 74.000₫

Bóng đèn LED Buld 9W E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 74.000₫

Giá khuyến mại 37.000₫

Bóng đèn LED Buld 9W E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB096 Kích thước : Ø60mm / H116mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 806lm Ứng dụng : lắp đặt nội thất phòng...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng vàng

MSP:  NLB113

Giá khuyến mại 42.000₫

Giá cũ: 84.000₫

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 84.000₫

Giá khuyến mại 42.000₫

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB113 Kích thước : Ø60mm / H116mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 1055lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng trắng Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng trắng

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng trắng

MSP: NLB116

Giá khuyến mại 42.000₫

Giá cũ: 84.000₫

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng trắng

Giá cũ: 84.000₫

Giá khuyến mại 42.000₫

Bóng đèn LED Buld 11W Nanoco E27 ánh sáng trắng Thông tin sản phẩm : Model : NLB116 Kích thước : Ø60mm / H116mm Ánh sáng trắng 6500K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 1055lm Ứng dụng : lắp đặt nội thất...

Xem nhanh
-50%
Bóng đèn LED Buld 14W Nanoco  E27 ánh sáng vàng Bóng đèn LED Buld 14W Nanoco  E27 ánh sáng vàng

Bóng đèn LED Buld 14W Nanoco E27 ánh sáng vàng

MSP: NLB143

Giá khuyến mại 59.000₫

Giá cũ: 118.000₫

Bóng đèn LED Buld 14W Nanoco  E27 ánh sáng vàng

Giá cũ: 118.000₫

Giá khuyến mại 59.000₫

Bóng đèn LED Buld 14W Nanoco  E27 ánh sáng vàng Thông tin sản phẩm : Model : NLB143 Kích thước : Ø70mm / H135mm Ánh sáng vàng 3000K Điện áp : AC220-240V~50Hz ( đui E27 ) Quang thông : 1512lm Ứng dụng : lắp đặt nội...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Miền Nam: 0936332669 Miền Bắc : 0814141555
Chat hỗ trợ
Chat ngay