Tất cả sản phẩm

-42%
Bóng bulb trụ nhựa 20W Bóng bulb trụ nhựa 20W

Bóng bulb trụ nhựa 20W

MSP: TR80N1/20W.H

Giá khuyến mại 85.000₫

Giá cũ: 146.000₫

Bóng bulb trụ nhựa 20W

Giá cũ: 146.000₫

Giá khuyến mại 85.000₫

Bóng Led bulb trụ nhựa TR80N1/20W.H Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-42%
Bóng bulb trụ nhựa 30W Bóng bulb trụ nhựa 30W

Bóng bulb trụ nhựa 30W

MSP: TR100N1/30W.H

Giá khuyến mại 126.000₫

Giá cũ: 217.000₫

Bóng bulb trụ nhựa 30W

Giá cũ: 217.000₫

Giá khuyến mại 126.000₫

Bóng Led bulb trụ nhựa TR100N1/30W.H Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-42%
Bóng bulb trụ nhựa 50W Bóng bulb trụ nhựa 50W

Bóng bulb trụ nhựa 50W

MSP: TR140N1/50W.H

Giá khuyến mại 190.000₫

Giá cũ: 328.000₫

Bóng bulb trụ nhựa 50W

Giá cũ: 328.000₫

Giá khuyến mại 190.000₫

Bóng Led bulb trụ nhựa TR140N1/50W.H Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-42%
Bóng bulb trụ nhựa 40W Bóng bulb trụ nhựa 40W

Bóng bulb trụ nhựa 40W

MSP: TR120N1/40W.H

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 267.000₫

Bóng bulb trụ nhựa 40W

Giá cũ: 267.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫

Bóng Led bulb trụ nhựa TR120N1/40W.H Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-41%
Bóng bulb trụ nhôm đúc 80W Bóng bulb trụ nhôm đúc 80W

Bóng bulb trụ nhôm đúc 80W

MSP: LED TR140NĐ/80W

Giá khuyến mại 320.000₫

Giá cũ: 546.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc 80W

Giá cũ: 546.000₫

Giá khuyến mại 320.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc LED TR140NĐ/80W Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-45%
Bóng bulb trụ nhôm đúc 60W Bóng bulb trụ nhôm đúc 60W

Bóng bulb trụ nhôm đúc 60W

MSP: LED TR140NĐ/60W

Giá khuyến mại 242.000₫

Giá cũ: 440.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc 60W

Giá cũ: 440.000₫

Giá khuyến mại 242.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc LED TR140NĐ/60W Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-35%
Bóng bulb trụ nhôm đúc 50W Bóng bulb trụ nhôm đúc 50W

Bóng bulb trụ nhôm đúc 50W

MSP: LED TR120NĐ/50W

Giá khuyến mại 235.000₫

Giá cũ: 362.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc 50W

Giá cũ: 362.000₫

Giá khuyến mại 235.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc LED TR120NĐ/50W Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-35%
Bóng bulb trụ nhôm đúc 40W Bóng bulb trụ nhôm đúc 40W

Bóng bulb trụ nhôm đúc 40W

MSP: LED TR100NĐ/40W

Giá khuyến mại 190.000₫

Giá cũ: 293.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc 40W

Giá cũ: 293.000₫

Giá khuyến mại 190.000₫

Bóng bulb trụ nhôm đúc LED TR100NĐ/40W Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng...

Xem nhanh
-56%
Bóng bulb trụ Rạng Đông 20w/30w/40w/50w Bóng bulb trụ Rạng Đông 20w/30w/40w/50w

Bóng bulb trụ Rạng Đông 20w/30w/40w/50w

MSP: bulb tru 20w/30w/40w/50w

Giá khuyến mại 84.500₫

Giá cũ: 192.600₫

Bóng bulb trụ Rạng Đông 20w/30w/40w/50w

Giá cũ: 192.600₫

Giá khuyến mại 84.500₫

Bóng bulb trụ Rạng Đông 20w/30w/40w/50w Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng cao...

Xem nhanh
-69%
Bóng bulb tròn Rạng Đông 12w/15w/20w/30w Bóng bulb tròn Rạng Đông 12w/15w/20w/30w

Bóng bulb tròn Rạng Đông 12w/15w/20w/30w

MSP: bulb 12w/15w/20w/30w

Giá khuyến mại 47.000₫

Giá cũ: 152.600₫

Bóng bulb tròn Rạng Đông 12w/15w/20w/30w

Giá cũ: 152.600₫

Giá khuyến mại 47.000₫

Bóng bulb tròn Rạng Đông 12w/15w/20w/30w Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng cao...

Xem nhanh
-70%
Bóng bulb tròn Rạng Đông 3w/5w/7w/9w Bóng bulb tròn Rạng Đông 3w/5w/7w/9w

Bóng bulb tròn Rạng Đông 3w/5w/7w/9w

MSP: bulb 3w/5w/7w/9w

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 72.600₫

Bóng bulb tròn Rạng Đông 3w/5w/7w/9w

Giá cũ: 72.600₫

Giá khuyến mại 22.000₫

Bóng bulb tròn Rạng Đông 3w/5w/7w/9w Thông tin sản phẩm : Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng cao...

Xem nhanh
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0936.332.669